Menu Zamknij

Uchwały z dnia 26 marca 2008 r.

U C H W A Ł A Nr 137/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić przedstawiony bilans za rok 2007.

U C H W A Ł A Nr 138/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić przedstawiony preliminarz wydatków na rok 2008.

U C H W A Ł A Nr 139/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego przyjmując deklarację Wicepremiera MSW i A Pana Grzegorza Schetyny domaga się od Pana Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zmiany Rozporządzenia MSW i A z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej (sam Pan deklarował na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 05.03.2008 roku, że nie rozdysponowano ok. 60 mln zł. tj. kwoty, która daje możliwość podzielenia mnożników kwoty bazowej w gr. 2 – 5 o ok. 0,10) oraz odstąpienia od kategoryzacji jednostek policji co było wyrażone przez członków Zarządu Głównego NSZZ Policjantów na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2007 roku. 

U C H W A Ł A Nr 140/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia udostępnić dwa domki campingowe w okresie od 01.07.2008r. do 31.08.2008r. na wczasy socjalne dla członków NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego, które zostaną przyznane przez Komisję ds. wczasów. Jednocześnie określono ostateczny termin składania wniosków przez zainteresowanych na dzień 16.05.2008r. Koszt wczasów wynosi 300zł (z wyżywieniem) od osoby za turnus.  

U C H W A Ł A Nr 141/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić opinię wystawioną przez Biuro ZW NSZZ Policjantów w sprawie postępowania administracyjnego wobec st. sierż. Sebastiana Grzeszczaka. 

U C H W A Ł A Nr 142/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić opinię wystawioną przez Biuro ZW NSZZ Policjantów dot. projektu Zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji.  

U C H W A Ł A Nr 143/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić opinię wystawioną przez Biuro ZW NSZZ Policjantów dot. regulaminu funduszu pomocowego i prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2008”.

U C H W A Ł A Nr 144/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić opinię wystawioną przez Biuro ZW NSZZ Policjantów dot. zmian w ustawie o Policji w odniesieniu do informacji Podsekretarza Stanu MSW i A Zbigniewa Sosnowskiego w kontekście prawa do lokalu mieszkalnego.

U C H W A Ł A Nr 145/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia przyjąć Uchwałę nr 3/2008 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KP Szczecin Dąbie jako własną.  

U C H W A Ł A Nr 146/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego wnosi do Pana Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o przekazanie naszemu Zarządowi sprawozdania z realizacji Rozporządzenia MSW i A z dnia 08 lutego 2008r. zmieniającego „Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego…” w Komendzie Głównej Policji. 

U C H W A Ł A Nr 147/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego ponownie zwraca się do Pana Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o przekazanie naszemu Zarządowi sprawozdania finansowego Centralnej Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznawanie dodatkowych świadczeń z Funduszu Prewencyjnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. 

U C H W A Ł A Nr 148 /08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia dokonać zakupu trzech zestawów komputerowych tj. komputer plus monitor dla niżej wymienionych Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów: ZT NSZZ P przy KPP Stargard Szczeciński, ZT NSZZ P przy KPP w Wałczu, ZT NSZZ P przy KPP w Myśliborzu.  

U C H W A Ł A Nr 149/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia w terminie od 01.07. do 10.07.2008r, przyznać domek campingowy w Unieściu w ramach wczasów socjalnych dla rodzin po tragicznie zmarłych policjantach z KPP Stargard Szczeciński tj. Kunickiej Agnieszce, Kunickiej Kindze, Kunickiemu Karolowi, Zubel Joannie, Wieczorkowskiemu Michałowi.  

U C H W A Ł A Nr 150/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zmianę oceny pracy Komend Powiatowych Policji przez odstąpienie od wskaźnika liczby legitymowanych w stosunku do liczby interwencji ( jedna interwencja musi być co najmniej 13 legitymowanych aby nie otrzymać punktów ujemnych). Jeżeli jednostka nie wykona 51 % służby patrolowej to także dostaje punkty ujemne w to wchodzą urlopy, szkolenia, delegowania i zwolnienia lekarskie.  

U C H W A Ł A Nr 151/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zobowiązać delegatów ZW NSZZ P woj. zachodniopomorskiego do złożenia na Zjeździe Statutowym NSZZ Policjantów w dniach 16-18.04.2008r. wniosku o podjęcie Uchwały o rozpoczęciu w trybie natychmiastowym kampanii sprawozdawczo-wyborczej NSZZ Policjantów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *