Menu Zamknij

Uchwały z dnia 21 stycznia 2009 r.

U C H W A Ł A Nr 1/09 Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia przyjąć Regulamin Funduszu Ochrony Prawnej Policjantów zaprezentowany przez adwokata Kacpra Matlaka. Jednocześnie postanawia zatrudnić ww. w charakterze adwokata do 30.06.2009 r. upoważniając kol. Mariana Boguszyńskiego i kol. Andrzeja Czupryniaka do podpisania umowy zlecenia.

U C H W A Ł A Nr 2/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia powołać Komisję Funduszu Ochrony Prawnej Policjantów woj. zachodniopomorskiego w składzie

1. Kol. Mariusz Brzeziński – Przewodniczący Komisji FOPP

2. Kol. Andrzej Czupryniak – Członek Komisji FOPP

3. Kol. Jarosław Szurko – Członek Komisji FOPP

U C H W A Ł A Nr 3/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia dofinansować kwotą 500 zł Zawody Wędkarskie X Edycji o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, wydatkowane do maja 2009 r.

U C H W A Ł A Nr 4/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego na wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Stargardzie Szcz. postanawia udzielić pożyczki pieniężnej w kwocie 4000 zł /cztery tysiące zł /, które będą przeznaczone na organizację zabawy mikołajkowej, z terminem spłaty do czerwca 2009 r.

miasto: Szczecin, Marian Boguszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *