Menu Zamknij

Uchwały z dnia 25 marca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr 5/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić przedstawiony bilans za rok 2008.

U C H W A Ł A Nr 6/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić przedstawiony preliminarz wydatków na rok 2009 r.

U C H W A Ł A Nr 7/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia udostępnić dwa domki campingowe i jeden pokój w „Bratku” w okresie od 01.07.2009 r. do 10.09.2009 r. na wczasy socjale dla członków NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego, które zostaną przyznane przez Komisję ds. wczasów. Termin składania wniosków przez zainteresowanych do dnia 30.04.2009 r. Koszt wczasów wynosi 300 zł od osoby na turnus.

U C H W A Ł A Nr 8/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia powołać Komisję ds. wczasów socjalnych w składzie: Jan Podolak – Przewodniczący Komisji, Jacek Wieczorek, Waldemar Adamowicz i Krzysztof Chrząszcz – członkowie komisji. Jednocześnie obliguje komisję do rozpatrzenia wniosków o wczasy socjalne do dnia 15.05.2009 r.

U C H W A Ł A Nr 9/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wyróżnić nagrodami za 4 letnią społeczną działalność nw. członków Organizacji Terenowej E i R przy KMP Koszalin. Wiceprzewodniczącego – skarbnika Mikołaja Maksymiuka oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bernarda Krupskiego. Obaj wymienieni członkowie organizacji emeryckiej to wieloletni jej społeczni działacze. Ich postawa i zaangażowanie w życie związku podtrzymuje działanie całej organizacji, ich poświęcenie i oddanie swego wolnego czasu na dyżurach dla dobra innych może być przykładem. Obaj są też wieloletnimi kuratorami sądowymi. Kolega B. Krupski jest także Prezesem Okręgowym PCK. Ich postawa jest godna podziękowania przy kończącej się kadencji, już jednej z wielu jaką pełnili. Nagroda w kwocie 400 zł brutt dla każdego.

U C H W A Ł A Nr 10/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia rozpatrzyć wszystkie wnioski o dofinansowanie imprez choinkowych, które wpłynęły do dnia 25.03.2009 r. – wspólnie, przyznając 50% wskazanej przez wnioskodawców kwoty tj.:

1. ZT NSZZ Policjantów przy KPP Kołobrzeg – 350 zł,

2. ZT NSZZ Policjantów przy KPP Choszczno – 250 zł,

3. ZT NSZZ Policjantów przy KPP Wałcz – 250 zł,

4. ZT NSZZ Policjantów przy KPP Pyrzyce – 200 zł,

5. ZT NSZZ Policjantów przy KMP Szczecin – 1000 zł,

6. ZT NSZZ Policjantów przy KPP Sławno – 200 zł,

7. ZT NSZZ Policjantów przy KPP Goleniów – 250 zł.

U C H W A Ł A Nr 11/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego zobowiązuje Zarządy Terenowe NSZZ Policjantów do przekazania do ZW NSZZ Policjantów informacji o ilości członków / emerytów i rencistów / będących w ewidencji danego Zarządu Terenowego NSZZ P oraz przekazanie do ZW NSZZ P należnej części składki członkowskiej emerytów i rencistów. Nadto ZW NSZZP zobowiązuje Przewodniczących ZT NSZZP do przekazywania ww. informacji, na każdym posiedzeniu rozpoczynającym nowy rok.

U C H W A Ł A Nr 12/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego zleci kancelarii prawnej opracowanie wystąpienia w imieniu emerytów i rencistów do NSA o wypłatę ekwiwalentu za remont mieszkań za lata 2007, 2008 i 2009 wraz z ustawowymi odsetkami i przywrócenie tych należności zgodnie z ustawowymi zapisami. Podstawa wyrok WSA w Katowicach, sygn. Akt IV SA/GL/434/06 z dnia 15.02.2006 r.- podstawa prawna art. 156§1 pkt.2 kpa.

U C H W A Ł A Nr 13/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego upoważnia biuro ZW do uzgodnienia terminów spotkań poszczególnych Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZP z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie.

miasto: Szczecin, Marek Zegadłowicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *