Menu Zamknij

Uchwały z dnia 17 grudnia 2008 r.

U C H W A Ł A Nr 16/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wyznaczyć kol. Andrzeja Czupryniaka do reprezentowania ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w komisji badającej zaskarżone orzeczenie kary wydalenia ze służby sierż. Marka Pajora.

U C H W A Ł A Nr 17/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wyznaczyć kol. Mariana Boguszyńskiego do reprezentowania ZW NSZZ Policjantów woj. Zachodniopomorskiego w komisji do oceny narażenia policjantów i pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne.

U C H W A Ł A Nr 18/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wyznaczyć kol. Marka Zegadłowicza do reprezentowania ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w komisji do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie.

U C H W A Ł A Nr 19/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia udzielić Zarządowi Terenowemu NSZZ Policjantów w Koszalinie pożyczkę pieniężną w wysokości 3000 zł / trzy tysiące złotych / na pokrycie wydatków na bieżącą działalność statutową związku, z terminem spłaty do 6 miesięcy.

U C H W A Ł A Nr 20/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia dofinansować w kwocie 300 zł / trzysta zł / zakup komputera typu laptop dla osieroconych dzieci kolegi Piotra Gajek, który zmarł w tym roku. 

U C H W A Ł A Nr 21/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia kol. Andrzeja Czupryniaka i kol. Marka Zegadłowicza do reprezentowania ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w Lukas Bank S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *