Menu Zamknij

Uchwały z dnia 17 listopada 2008 r.

U C H W A Ł A Nr 3/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia powołać biuro i powierzyć niżej wymienionym kolegom funkcje w Zarządzie Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego:
1. kol. Marian Boguszyński – Przewodniczący ZW NSZZ P,
2. kol. Mariusz Brzeziński – Pierwszy Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P,
3. kol. Marek Zegadłowicz – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P,
4. kol. Andrzej Czupryniak – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P,
5. kol. Andrzej Ciok – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P. 

U C H W A Ł A Nr 4/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku świadczenia służby przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSSZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego:

1. Mariana Boguszyńskiego – Przewodniczącego ZW NSZZ P,
2. Marka Zegadłowicza – Wiceprzewodniczącego ZW NSZZ P,
3. Andrzeja Czupryniaka – Wiceprzewodniczącego ZW NSZZ P,
4. Andrzeja Cioka – Wiceprzewodniczącego NSZZ P.

U C H W A Ł A Nr 5/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wyznaczyć jako przedstawicieli do reprezentowania Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w posiedzeniach Zarządu Głównego NSZZ Policjantów:
1. kol. Mariana Boguszyńskiego – Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego,
2. kol. Andrzeja Czupryniaka – V-ce Przewodniczącego ZW NSZZ P woj. zachodniopomorskiego.

U C H W A Ł A Nr 6/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia odwołać Rzecznika Prasowego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego kol. Mirosława Grycmachera, jednocześnie powołując na Rzecznika Prasowego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego kolegę Marka Zegadłowicza.

U C H W A Ł A Nr 7/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia odwołać Komisję ds. Funduszu Ochrony Prawnej i powołać na przewodniczącego komisji Funduszu Ochrony Prawnej kolegę Mariusza Brzezińskiego, pierwszego Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego. Ponadto zobowiązuje nowo powołanego przewodniczącego do przedstawienia składu Komisji FOPP na najbliższym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. zachodniopomorskiego.

U C H W A Ł A Nr 8/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia odwołać Komisję ds. przydziału wczasów socjalnych i powołać na Przewodniczącego Komisji ds. przydziału wczasów w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Krokus” w Unieściu kol. Jana Podolaka, wiceprzewodniczącego ZW NSZZ P woj. zachodniopomorskiego. Ponadto zobowiązuję nowo powołanego przewodniczącego do przedstawienia składu komisji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego.

U C H W A Ł A Nr 9/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia delegować w skład Komisji Funduszu Pomocowego i Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2008” przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego kol. Mariana Boguszyńskiego oraz wiceprzewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego kol. Andrzeja Czupryniaka .

U C H W A Ł A Nr 10/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia delegować do współpracy z Dyrekcją Allianz kol. Andrzeja Czupryniaka, wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

U C H W A Ł A Nr 11/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia upoważnić Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego do pozyskania telefonów komórkowych, których maksymalny koszt abonamentowych opłat miesięcznie nie przekroczy kwoty 400 zł.

U C H W A Ł A Nr 12/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zwolnić reprezentację Regionu IPA – Szczecin Garnizonu Zachodniopomorskiego z opłaty startowej /350 zł/ w V Halowych Mistrzostwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Piłce Nożnej organizowanych w dniach 03 – 06.12.2008 r. w Mielnie.

U C H W A Ł A Nr 13/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia powołać drużynę reprezentującą Zarząd Wojewódzki NSZZ P woj. zachodniopomorskiego w V Mistrzostwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Piłce Nożnej, które odbędą się w dniach 03 – 06.12.2008 r. w Mielnie.

U C H W A Ł A Nr 14/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego zobowiązuje Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego do wystąpienia na posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do wycofania decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Unieściu.

U C H W A Ł A Nr 15/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego zobowiązuje komisję powołaną do przejęcia Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Unieściu, do przejęcia ww. ośrodka w dniach 25-28.11.2008 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *