Menu Zamknij

Uchwały z dnia 07 listopada 2008 r.

U C H W A Ł A Nr 1/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia upoważnić Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego do powołania komisji ds. przejęcia ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Krokus” w Unieściu oraz upoważnić kol. Mariana Boguszyńskiego i kol. Andrzeja Cioka do reprezentowania ZW w sprawach związanych z zarządzaniem ww. ośrodkiem.

U C H W A Ł A Nr 2/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia dofinansować do kwoty 500 ZT NSZZ P w Gryfinie na organizację I Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie ZZ Policjantów w Gryfinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *