Menu Zamknij

Uchwały z dnia 08 lipca 2008 r.

U C H W A Ł A Nr 157/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego ogłasza z dniem 08.07.2008 rok Kampanię Sprawozdawczo – Wyborczą w województwie zachodniopomorskim. Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza NSZZ Policjantów województwa zachodniopomorskiego odbędzie się w dniach 06-07.11.2008 rok w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Krokus” w Unieściu.  Jednocześnie Zarząd Wojewódzki zobowiązuje Zarządy Terenowe NSZZ Policjantów województwa zachodniopomorskiego do przekazania w terminie do 17.10.2008 roku materiałów z Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych swoich organizacji terenowych.

U C H W A Ł A Nr 158/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego nie wyraża zgody na wprowadzenie „zasad dokonywania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszy Policji woj. zachodniopomorskiego, zajmujących lokale mieszkalne w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby”. Zgodnie z art. 93 Ustawy o Policji Komendant Wojewódzki Policji nie posiada ustawowych delegacji do wprowadzania powyższych zasad.

U C H W A Ł A Nr 159/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia odrzucić wniosek o uchylenie uchwały nr 136/07, z dnia19.12.2007 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *