Menu Zamknij

Wojewódzkie Obchody Święta Policji

Obchody Święta Policji w naszym regionie, w 104. rocznicę powołania Policji Państwowej, miały szczególny charakter. Uroczystości zostały połączone z otwarciem nowej Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Swoją obecnością Święto Policji uświetnił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i współpracujących z Policją instytucji.

W uroczystości wziął udział Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego asp. szt. Marian Boguszyński wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Pyrzycach podkom. Dawidem Symela.

Decyzją Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego medalem za zasługi dla NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego odznaczono:

kom. Juliusza Gołuńskiego – Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów w Szczecinku

asp. szt. Piotra Palickiego – Przewodniczącego Koła WWK przy ZT NSZZ Policjantów KWP w Szczecinie

oraz za szczególną pomoc i wsparcie działalności charytatywnej Panią Burmistrz Pyrzyc – Marzenę Podzińską.

szczegóły: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/56547,Obchody-swieta-Policji-garnizonu-zachodniopomorskiego.html