Menu Zamknij

XXVII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY POLICJANTÓW PREWENCJI 

Marian Boguszyński – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego objął zawody Honorowym Patronatem.

W dniu 14 czerwca 2023 r. odbył się II etap zawodów na szczeblu wojewódzkim ,, Patrol Roku’’. Do zawodów przystąpili policjanci służby prewencyjnej, zajmujący stanowiska wykonawcze, którzy na stałe i w sposób planowy pełnią służbę patrolową, interwencyjną w patrolu oraz wywiadowczą. I etap odbył się na szczeblu powiatowym oraz miejskim, skąd z każdej nadrzędnej jednostki organizacyjnej garnizonu zachodniopomorskiego wyłoniono najlepszą parę patrolową.

W dniu wczorajszym podczas II etapu na szczeblu wojewódzkim rywalizowało 42 policjantów z 20 KMP/KPP naszego województwa (2 pary patrolowe z KMP Szczecin). Organizatorem zawodów był Wydział Prewencji oraz Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie.

Zawody wojewódzkie II stopnia składały się z następujących konkurencji:

  1. Test wiedzy zawodowej – 40 pytań, czas 40 minut.
  2. Sprawdzian wyszkolenia strzeleckiego.
  3. Sprawdzian sprawności fizycznej – Policyjny tor przeszkód.

Zwycięskie pary patrolowe:

1. miejsce KPP Goleniów:
st. sierż. JAKUB KOWALSKI
post. JAROSŁAW WALCZAK  

2. miejsce KPP Szczecinek:
sierż. ŁUKASZ GĘBSKI
st. post. MATEUSZ BRZÓSKIEWICZ  

3. miejsce KPP Stargard:
st. sierż. ARTUR DZIUGIEŁ
sierż. MACIEJ ROSOWSKI  

Zawodom nadano odpowiednią rangę i oprawę. Finalistów zawodów nagrodzili Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, (nagrody pieniężne w wysokości po 1500 zł dla zwycięzców, po 1000 zł za II miejsce i po 800 zł za zajęcie III miejsca), Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie oraz Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego. Ponadto policjanci otrzymali pamiątkowe puchary, ryngrafy oraz upominki.  Puchary, ryngrafy oraz upominki ufundował Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. zachodniopomorskiego.

Finał zawodów ogólnopolskich (wszystkie KWP w Polsce) odbędzie się w dniach 13 – 15 września 2023 r. w Szkole Policji w Słupsku, w którym wezmą udział zwycięskie 2 pary z naszego garnizonu: KPP Goleniów i KPP Szczecinek.

podkom. Dawid Symela