Menu Zamknij

Konkurs Plastyczny

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. zachodniopomorskiego
oraz
Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów KWP w Szczecinie
ogłasza konkurs plastyczny na temat: Bezpieczne Ferie

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci funkcjonariuszy oraz pracowników jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego w wieku do lat 18.
 2. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace plastyczne wykonane samodzielnie na papierze formatu A4, techniką „płaską”, umożliwiającą skanowanie (farby, kredki, ołówek, itp.).
 3. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
 4. Rodzic lub prawny opiekun uczestnika konkursu przekazując pracę składa pisemne oświadczenie potwierdzające prawa osobiste do przekazanej pracy plastycznej.
  Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej: https://zwnszzpszczecin.pl/
 5. Każda praca powinna być opatrzona tytułem: Bezpieczne ferie oraz imieniem i nazwiskiem autora. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody.
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych przy opracowywaniu materiałów promujących działalność związkową.
 9. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem należy przesyłać do ZT NSZZP KWP w Szczecinie ul. Małopolska 47, pok. 334, lub osobiście na ręce Roberta Łukojć Wiceprzewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KWP w Szczecinie, w terminie do dnia 15 marca 2023 roku.