Menu Zamknij

Zwiększenie ulgi podatkowej dla członków Związków Zawodowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 09 czerwca 2022 r. wprowadziła możliwość odpisania składek członkowskich na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł.

Z informacji, które pozyskał Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego wynika, że Komenda Główna Policji jest w trakcie realizacji specjalnej nakładki informatycznej dla komórek finansowych Policji, aby przedmiotowe odliczenie zostało wykonane przez płatnika ,, z automatu”.