Menu Zamknij

Odbyło się posiedzenie Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

W dniu 15 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Prezydium NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w Szczecinie, podczas którego omówiono bieżące tematy nurtujące środowisko policyjne.

W pierwszej kolejności Naczelnik Wydziału Finansów KWP w Szczecinie mł. insp. Sławomir Zgiet przedstawił sposób naliczania pensji oraz dodatkowych świadczeń stosowanych w ramach Polskiego Ładu. Podczas dyskusji wyjaśniał problemy zaistniałe podczas wprowadzania nowego programu podatkowego, niestety ustawodawca nie uniknął błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i zapytań prosi o zgłaszanie się indywidualne policjantów do służb finansowych w celu ich wyjaśnienia.

Podczas posiedzenia odbyło się spotkanie z przedstawicielami brokerów ubezpieczeniowych PWS Konstanta oraz Mentor S.A. dot. wprowadzenia nowej oferty ubezpieczeniowej PZU. Prezydium rekomendowało wprowadzenie nowej oferty ubezpieczenia grupowego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji o nazwie PZU 4.0.

Marian Boguszyński przedstawił informacje z posiedzenia ZG NSZZP, które odbyło się w dniu 7 lutego 2022 roku dot:

– bieżących prac nad wprowadzeniem dodatku progresywnego i płatnych nadgodzin dla policjantów pełniących funkcje kierownicze, obecnie trwają prace w KGP nad rozwiązaniem tych tematów

– wsparcie NSZZ Pracowników Policji podczas zbieranie podpisów do petycji skierowanej do Prezydenta RP;

– oferty Medicover Sport;

– projektu Rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

W kolejnym punkcie omówiono bieżącą działalność POSW „Krokus” w Mielnie, sytuację finansową oraz plany działalności na 2022 rok.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Marian Boguszyński podziękował członkom Prezydium za pracę związkową w 2021 roku oraz przekazał życzenia wielu sił do zmierzenia się z problemami, które pojawią się w 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *