Menu Zamknij

Nowy program modernizacji służb

Resort spraw wewnętrznych i administracji zakończył pracę nad wyczekiwanym już od ponad roku nowym programem modernizacji dla podległych mu służb mundurowych. Jego priorytetowe założenia zaprezentowano podczas zorganizowanej w środę konferencji. Na liście znajdziemy zwiększenia liczby etatów, inwestycje w szkolnictwo czy ochronę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Jak podkreślił minister Mariusz Kamiński, MSWiA ma „konkretną wizję rozwoju formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo” Polaków. 

O programie, którego szczegóły zdradziło dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wiedzieliśmy jeszcze do niedawna naprawdę niewiele. Uchylenie rąbka tajemnicy na temat planów resortu wymuszone zostało niejako przez zaogniającą się sytuację w formacjach, które traciły cierpliwość nie otrzymując odpowiedzi przede wszystkim na jedno pytanie: czy i jakie MSWiA zaplanowało dla nich podwyżki. W efekcie spotkań i negocjacji prowadzonych na linii MSWiA-związkowcy dowiedzieliśmy się więc, że na modernizację na lata 2022-2025 przeznaczonych zostanie ponad 10 mld złotych. Środki te rozdysponowane zostaną między Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa. Część tej kwoty, i to całkiem spora, przeznaczona została na podwyżki i etaty – 5,7 mld złotych (a reszta na inwestycje i wyposażenie – 4,4 mld złotych). Co do tego mundurowi od czasu zakończenia negocjacji mieli jednak pewność, gdyż zapisane zostały one w kończącym rozmowy porozumieniu. Wynagrodzenia funkcjonariuszy, zgodnie z ustaleniami, wzrosną od stycznia 2022 roku przeciętnie o 677 złotych brutto wraz z nagrodą roczną. Kwota ta zakłada również 4,4-proc. waloryzację uposażeń, przewidzianą na przyszły rok. 

W połowie października Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA zapowiedział, że prace nad nową ustawą modernizacyjną są prawie zakończone, a projekt do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafić miał do końca tygodnia. Resort zaliczył więc parę dni opóźnienia (nie licząc oczywiście tego rocznego, gdyż program ruszyć miał w styczniu 2021 roku, oraz tegorocznych zapowiedzi, że ustawę zobaczymy jeszcze we wrześniu…), ale udało my się wreszcie zrobić pierwszy krok na legislacyjnej drodze, którą czeka dokument. Jak już wiemy, ustawa została zgłoszona i trwają konsultacje międzyresortowe. minister Kamiński podczas konferencji podkreślił, że ustawa musi zostać uchwalona do końca roku i zapewnił, że tak się właśnie stanie.

„Absolutne priorytety”

Największy modernizacyjny „strumień pieniędzy”, jak to ujął szef MSWiA, popłynie oczywiście w kierunku polskiej policji, jako największej formacji. Będzie to ok. 6,5 mld złotych. Jednym z priorytetów w przypadku tej formacji będzie jej wzmocnienie etatowe. W ciągu czterech lat ich liczba zwiększyć ma się o ok. 7,5 tys., co oznacza, że po tym czasie będzie ona liczyła ponad 110 tys. policjantów. Choć część etatów pochłonie powstające Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, czyli 1800, to najwięcej przeznaczonych jest do prowadzenia działań prewencyjnych – 5,6 tys. Chodzi o to, jak tłumaczył komendant główny policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk, by więcej patroli pojawiło się na ulicach miast i wsi. Co ważne, ponad 2 tysiące nowych funkcjonariuszy służbę będzie pełnić w posterunkach. W planach KGP jest bowiem takie rozmieszczenie sił, by każda z takich jednostek miała „na stanie” osiem etatów. Szef policji zapowiedział również plan stworzenia czy odtworzenia, w ramach nowego programu modernizacji, 250 nowych posterunków.

To jednak nie koniec bardzo ważnych z perspektywy rozwoju formacji zmian, o których jej kierownictwo mówi już od jakiegoś czasu. Chodzi dokładnie a małą rewolucję, jeśli chodzi o policyjne szkolnictwo, które – jak podkreślił komendant Szymczyk – wymaga doinwestowania i rozbudowy. W ciągu tych czterech modernizacyjnych lat powstać ma w związku z tym nowa szkoła policji w Lublinie, dojdzie także do rozbudowy szkoły w Katowicach o blisko 500 miejsc szkoleniowych. Pozwoli to m.in. na wydłużenie trwania szkolenia podstawowego, zintensyfikowanie szkolenia policjantów oraz odciążenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która ma z czasem skupić się na kursach oficerskich. Szczytno czeka również rozbudowa o ok. 300 miejsc szkoleniowych. 

2,5 mld złotych ze środków, które trafią w ramach modernizacji do policji, zostanie przeznaczonych na inwestycje i zakupy, a w tym budowę nowej siedziby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Komenda Główna Policji zamierza również dokupić kamery nasobne oraz do pojazdy służbowe. Jak poinformował gen. insp. Jarosław Szymczyk, do końca 2023 roku – zgodnie z planami formacji – kamera nasobna znajdzie się na wyposażeniu każdego umundurowanego patrolu policji. Natomiast od 2023 roku formacja kupować ma już tylko pojazdy wyposażone w odpowiedni monitoring. Każdy funkcjonariusz, który pełnić będzie służbę na ulicy, wyposażony będzie również w taktyczną kamizelkę kuloodporną, a ogólna jakość umundurowania ma ulec poprawie. 

„Sukcesem jest rozwój”

A jak modernizacyjne priorytety wyglądają w Straży Granicznej? 1,5 mld złotych, które w ramach programu trafią do tej formacji, przeznaczone zostaną – jak mówił gen. dyw. Tomasz Praga – na modernizację (co formacja zapowiadała już wcześniej) Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich. Jest to system o dużym znaczeniu, który zbiera informację o sytuacji na polskich obszarach morskich, pozwalając przede wszystkim na koordynowanie działań Straży Granicznej. Jak mówił szef SG, chodzi nie tylko o samo monitorowanie, ale również wspomaganie bezpieczeństwa ochrony infrastruktury krytycznej, jak np. budowa gazociągu Baltic Pipe.

Formację czeka również wzmocnienie sił o ok. 750 etatów. Funkcjonariusze ci pełnić będą służbę na wschodzie, przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Odcinek ten, w pierwszej kolejności z Białorusią, czeka również rozbudowa systemu perymetrii. W drugim etapie, co zapowiedział minister Mariusz Kamiński, wzmocnione zostaną zabezpieczenia na granicy z Ukrainą oraz Rosją. 

Modernizacyjne środki przeznaczone zostaną również na zakup dwóch nowych poduszkowców, które wykorzystywane będą na Zalewie Wiślanym. Formacja ma planach również rozpisanie przetargu na dwa nowe rozpoznawcze statki powietrzne, modernizację infrastruktury i doposażenie w dodatkowe samochody patrolowe i specjalne, jak np. Przewoźne Jednostki Nadzoru, czyli tzw. PJN-y. 

„Milowe kroki”

W przypadku Państwowej Straży Pożarnej mówimy o doinwestowaniu sięgającym, jak wynika z wyliczeń, ok. 2 mld złotych (dokładna kwota nie została jednak podana), z czego 800 mln złotych trafi na inwestycje budowlane – 53 nowe komendy i jednostki ratownicze, 67 głębokich remontów i modernizacji innych obiektów, czyli 120 inwestycji w terenie. 

Państwowa Straż Pożarna wzmocniona zostanie również, tak jak policja i Straż Graniczna, o 750 etatów. Jak podkreślał podczas konferencji nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP, pozwoli to na zapewnienie, by do wyjazdu w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej gotowych było 8 funkcjonariuszy. 

Szef formacji zapowiedział również zakup nowych drabin mechanicznych. Formacja doposażona zostanie w 40 aut, które pozwolą na wsparcie działań na wysokości, przede wszystkich w dużych miastach. Pieniądze z programu modernizacji przeznaczone zostaną również na nowe umundurowanie koszarowo-sztabowe i bojowe oraz ochronę osobistą strażaka.

Choć na konferencji w MSWiA nie pojawił się komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski, nie oznacza to, że ta formacja nie zostanie objęta modernizacyjnymi środkami. Mariusz Kamiński zapewnił w odpowiedzi na pytanie prasowe, że resort zdecydował się zaprezentować założenia najważniejsze z punktu widzenia obywateli. Od samego ministra dowiedzieliśmy się jednak, że formacja ta otrzyma ok. 200 mln złotych, które wykorzystane zostaną m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu. 

Zgodnie z deklaracjami MSWiA, plany nie zmieniły się, a program ruszyć ma od stycznia 2022 roku. Październik zbliża się jednak ku końcowi, więc zobaczymy, czy politykom uda się wyrobić w terminie.

źródło: https://www.infosecurity24.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *