Menu Zamknij

Zmiany w art. 15a wracają do konsultacji międzyresortowych


Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, to jedna z tych zmian, która od dłuższego czasu stanowi oś sporu między mundurowymi a resortem spraw wewnętrznych i administracji. Nie chodzi tylko o sam kształt projektu, który – jak wielokrotnie podkreślali związkowcy reprezentujący funkcjonariuszy – nie do końca zadowala środowisko, ale także o sam czas procedowania. Dokument przygotowany przez MSWiA pierwotnie dotyczył jedynie formacji podległych resortowi, jednak ostatecznie objąć ma wszystkie mundurowe formacje i wojsko. Co dziś dzieje się z nowelizacją? Jak poinformował podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń, dokument najpóźniej do 10 listopada zostanie przekazany do „formalnych konsultacji międzyresortowych”.

Wystarczy pobieżnie przejrzeć mundurowe grupy dyskusyjne, by zdać sobie sprawę z tego, jak ważne dla części środowiska jest wprowadzenie zmian w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. O nowelizację zabiegano od dawna, a ta ostatecznie do wewnątrzresortowych konsultacji trafiła we wrześniu 2020 roku. Z jednej strony przedstawiona propozycja nie spotkała się z aprobatą mundurowych z MSWiA, którzy już na tamtym etapie zgłosili szereg uwag, z drugiej – o „dopisanie” do nowelizacji zabiegali funkcjonariusze Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej. Ostatecznie okazało się, że nowe przepisy objąć mają wszystkie mundurowe formacje i wojsko. 

Zgodnie z regulacją funkcjonariusze, którzy zostali uwzględnieni w projekcie – w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę – będą mieli do wyboru dwie możliwości. Pierwszą  jest doliczenie do mundurowej emerytury lat pracy z „cywila” i tym samym pobieranie tylko emerytury mundurowej. Druga to niedoliczanie do emerytury mundurowej lat pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch świadczeń, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS – za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat. Jak zaznaczono, okresy przypadające po służbie będą mogły być doliczone na wniosek do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok tzw. okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. Dodano, że wprowadzenie możliwości doliczania do wysługi emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej będzie się wiązało z brakiem możliwości pobierania dwóch emerytur, tj. policyjnej i powszechnej.

Treść projektu budząca zastrzeżenia to jedno, osobną kwestią jest czas jego procedowania. Mundurowi na prezentację zmian czekali na tyle długo, że w ostatnim porozumieniu, jakie MSWiA zwarło ze związkowcami (z września tego roku), wprost zapisano, że prace powinny zakończyć się tak, by umożliwić wejście w życie nowych rozwiązań, „nie później, niż z dniem 1 marca 2022 r.”.

Co obecnie dzieje się z projektem? Oficjalnych informacji dotyczących losów zmian w art. 15a nie ma zbyt wiele. Na początku października zastępca dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Dariusz Smarżewski przekazał, że „w resorcie spraw wewnętrznych i administracji trwa analiza stanowisk poszczególnych resortów do projektu nowelizacji tzw. ustawy zaopatrzeniowej”. Smarżewski dodał, że projekt nowelizacji został przekazany do uzgodnień międzyministerialnych, w trakcie których „resorty zgłosiły szereg wniosków, w szczególności dotyczących objęcia (przepisami nowelizowanej ustawy) funkcjonariuszy formacji funkcjonujących w tych resortach”. Jak się okazuje, dokument – z uwagi na objęcie nowelą także innych, poza formacjami MSWiA, służb – ponownie trafi do „formalnych uzgodnień międzyresortowych”. Mówił o tym podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń. „W tej chwili, ponieważ projekt nowelizacji art. 15a w wariancie pierwszym obejmował tylko służby resortu spraw wewnętrznych i administracji, po dokonanych uzgodnieniach z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Obrony Narodowej, włączyliśmy (do projektu – przyp. red.) także pozostałe służby mundurowe” – tłumaczył Budzeń. Resort przewiduje, że „w przyszłym tygodniu, a na pewno nie dalej niż do 10 listopada projekt zostanie skierowany do formalnych uzgodnień międzyresortowych”. Jak tłumaczył, kolejne konsultacje są konieczne „ponieważ te pierwsze uzgodnienia międzyresortowe dotyczyły tylko zakresu przedmiotowego formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji”.

Biorąc pod uwagę czas, jaki potrzebny jest na przeanalizowanie projektu przez poszczególne resorty, zanim dokumentem zajmie się rząd, mnie zapewne dłuższa chwila. Potem nowela trafi do Sejmu, gdzie – zgodnie z zapowiedziami – związkowcy podejmować mają próby przekonania posłów do zmiany kształtu przepisów tak, by bardziej odpowiadały one społecznym oczekiwaniom. Pracy jest więc sporo, a czasu coraz mniej. Jeśli bowiem założenia, że nowe regulacje mają wejść w życie najpóźniej do 1 marca 2022 roku zostaną utrzymane, legislacyjne tempo powinno nieco przyspieszyć. Dziś marcowy termin nie wydaje się zagrożony, ale – mając w pamięci poprzednie opóźnienia – przekroczenie tej daty nie wpłynęłoby pozytywnie na relacje resortu z mundurowymi, szczególnie że datę te zapisano we wrześniowym porozumieniu. 

Źródło:

https://www.infosecurity24.pl/zmiany-w-art-15a-wracaja-do-konsultacji-miedzyresortowych?fbclid=IwAR2IRN3z8XrH7Ezhf4e90IdmF81Jc_lHNeYlklexj7DXTo8FhVUQC-g0CaE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *