Menu Zamknij

NSZZ Policjantów sprzeciwia się zamrożeniu funduszu nagród w roku 2021′

Zarząd Główny NSZZ Policjantów skrytykował pomysł zamrożenia w przyszłorocznym budżecie funduszu nagród dla policjantów. W dniu 8 października 2020 r. do Marszałek Sejmu trafiła opinią Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk sejmowy 641 z dnia 30.09.2020 r.).

NSZZ Policjantów chce by z projektu wykreślić artykuły 26, 27 i 28.

Treść opinii.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów uważa, że zamrożenie przyszłorocznego funduszu nagród dla policjantów może przynieść więcej szkód niż korzyści. Fundusz nagród stanowi bowiem zaledwie 2% środków przeznaczonych na uposażenia (około 140 mln zł) i oszczędności z tego tytułu w relacji do Budżetu Państwa uznać by można za nieistotne. Tego samego nie da się natomiast powiedzieć o roli, jaką ten skromny fundusz odgrywa w systemie motywacyjnym. O ile więc ograniczenie wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych uznać by można za uzasadnione, o tyle zrównywanie policjantów z urzędnikami sektora finansów publicznych, takiego uzasadnienia już nie ma.

Epidemia Covid-19, a właściwie walka z rozprzestrzenianiem się tej choroby i zapobieganiem jej skutkom na policjantów nałożyła cały szereg dodatkowych zadań. Od policjantów wymaga się dziś wyjątkowej dyspozycyjności i zaangażowania, co w warunkach utrzymującego się od lat kryzysu kadrowego wydaje się niemożliwe bez dodatkowego motywatora w postaci nagród finansowych.

Nawet jeśli są one tak skromne, jak w przypadku policjantów na stanowiskach wykonawczych, to przy umiejętnym ich wykorzystaniu zapewniają przełożonym możliwość realnego wpływu na postawę swoich podwładnych. To głównie dzięki środkom z funduszu nagrodowego udaje się przełożonym utrzymać absencję chorobową na relatywnie niskim poziomie i zapewnić ciągłość realizacji zadań nałożonych na Policję. Krytykując łatwość z jaką projektodawca zrównał policjantów z pozostałymi pracownikami sfery budżetowej, Zarząd Główny NSZZ Policjantów chce zwrócić uwagę na szereg uwarunkowań, które w sposób istotny odróżniają sytuację funkcjonariuszy od sytuacji urzędników. Jednym z dość często podnoszonych przez policjantów argumentów jest chociażby to, że urzędnik w warunkach pandemii swoje zadania wykonywać może w systemie zdalnym. A przykładów na zdalne pełnienie służby niestety nie ma.

Korzystając z tego rodzaju argumentów, Zarząd Główny NSZZ Policjantów nie chce udowadniać, że na tle innych grup zawodowych policjanci są najważniejsi. Intencją tej opinii jest wykazanie, że policjanci w warunkach przybierającej na sile pandemii odgrywają bardzo ważną rolę, więc nie warto manipulować przy systemie, który pomimo swojej skromności ma istotny wpływ na ich zaangażowanie.

Ponadto, policjanci doświadczają kryzysu, który pojawił się znacznie wcześniej niż kryzys spowodowany pandemią Covid-19. Jest to kryzys kadrowy wyrażający się rekordową liczbą wakatów (7695 na dzień 1 września 2020 r.). W tych warunkach raczej nie trzeba tłumaczyć, w jaki sposób liczba wakatów wpływa na obciążenie i tak już przeciążonych policjantów.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Główny NSZZ Policjantów wnioskuje o usunięcie z projektu ustawy artykułów: 26, 27 i 28.

Źródło: https://nszzp.pl/aktualnosci/nszz-policjantow-sprzeciwia-sie-zamrozeniu-funduszu-nagrod-w-roku-2021/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *