Menu Zamknij

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych jednogłośnie przyjęła projekt superustawy

Zakończyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym posłowie  debatowali nad  sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).

Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych reprezentował Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker oraz dyrektorzy departamentów MSWiA, Władysław Budzeń i Mariusz Cichomski.

Przedstawiciele strony społecznej, w tym NSZZ Policjantów uczestniczyli w posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Po zakończeniu procedowania poszczególnych artykułów Przewodniczący Komisji poseł Wiesław Szczepański poddał pod głosowanie cały projekt wraz z przyjętymi poprawkami.
– proszę Komisję o przyjęcie ustawy w uzgodnionym kształcie – za przyjęciem ustawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła projekt przyjęła projekt ustawy o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki nr 432 – (głosowało 29 posłów, nikt się nie wstrzymał i nie było głosów przeciwnych.)

Posłem sprawozdawcą projektu ustawy wybrano posła Zdzisława Sipierę. II czytanie projektu odbędzie się na 15 posiedzeniu Sejmu RP w środę 22 lipca 2020′

Na zakończenie uczestniczący w posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Minister Maciej Wąsik podziękował za sprawne poprowadzenie obrad Komisji i Podkomisji oraz za wspólną pracę która poprawi jakość pracy i atmosferę w służbach, przypominam – powiedział minister, że realizujemy treść Porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi w listopadzie 2018′. Jestem przekonany, że ustawa będzie dobrze służyć funkcjonariuszom oraz społeczeństwu – dodał.

źródło: nszzp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *