Menu Zamknij

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Szczecinie

Z okazji 101. rocznicy powołania Policji Państwowej funkcjonariusze garnizonu zachodniopomorskiego obchodzili uroczystości w Szczecinie. Święto Policji, to data szczególna dla naszej formacji. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji.

W uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz, Ekscelencja Biskup Pomocniczy Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – ksiądz Henryk Wejman, kapelani Policji zachodniopomorskiej, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, jego zastępcy, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa zachodniopomorskiego, policjanci naszego garnizonu oraz zaproszeni goście.

Dzisiaj rano, w ramach tegorocznych obchodów Święta Policji Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, w asyście swoich zastępców oddali hołd i złożyli wiązankę pod tablicą upamiętniającą policjantów ziemi zachodniopomorskiej poległych w służbie społeczeństwu.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji zachodniopomorskiej Policji, celebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Pomocniczego Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – księdza Henryka Wejmana w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła.

Kolejny punkt obchodów w asyście kompanii honorowej KWP w Szczecinie odbył się na dziedzińcu siedziby zachodniopomorskich policjantów. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej, odbyła się uroczysta zbiórka.

Podczas uroczystości medale, odznaczenia, awanse i wyróżnienia bezpośrednio z rąk Wicewojewody Zachodniopomorskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie odebrali wyznaczeni policjanci i pracownicy cywilni.

Akt mianowania odebrał również podinsp. Przemysław Domagała – pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, który rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2020 roku został mianowany na stopień młodszego inspektora.

Z okazji przypadającego na dzień 24 lipca święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w całym województwie ponad 1300 policjantów. Prezydent RP przyznał także Medale za „Długoletnią Służbę” 53 funkcjonariuszom, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Odznaki „Zasłużony Policjant” 55 mundurowym.

W dalszej kolejności wyróżnieni przez Kapitułę Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa zachodniopomorskiego funkcjonariusze, którzy aktywnie wspierali działalność statutową związków zawodowych oraz budowali wspólnotę związkową, odebrali z rąk przewodniczącego zarządu wojewódzkiego asp. szt. Mariana Boguszyńskiego medale “Za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego”.

Po nadaniu awansów oraz odznaczeń głos zabrał Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz, który odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego skierowany do funkcjonariuszy zachodniopomorskiego garnizonu Policji i który osobiście podziękował za codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców całego regionu.

Za nieustającą gotowość do działania w tych trudnych okolicznościach podziękował również policjantom Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w liście skierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz wszystkich policjantów naszego garnizonu, który odczytano podczas dzisiejszego wydarzenia.

Na koniec uroczystości zabrał głos Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. Nadinsp. Tomasz Trawiński podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym garnizonu za wzorowo pełnioną służbę, za codzienne zaangażowanie i profesjonalizm. W swoim przemówieniu odwoływał się do tradycji Policji Państwowej, podkreślał jak ważna jest pamięć o naszych poprzednikach i czerpanie z najlepszych historycznych wzorców. Wspomniał także tegoroczną, 95. rocznicę powołania Policji Kobiecej, zwracając się tym samym z podziękowaniami za służbę kierowanymi do wszystkich pań służących i pracujących w naszym garnizonie. Szef zachodniopomorskich policjantów zaakcentował także kolejną tegoroczną rocznicę, a mianowicie XXX-lecie powołania związków zawodowych w Policji. Podkreślił, że pełnią one bardzo ważną i potrzebną formacji rolę.

Nadinsp. Tomasz Trawiński nawiązał także do sytuacji związanej z funkcjonowaniem Policji w czasie stanu pandemii koronawirusa. Skierował podziękowania do wszystkich podległych mu funkcjonariuszy za wyjątkowy i bezprecedensowy wysiłek, jaki w ostatnich miesiącach jest w związku z tym przez wszystkich podejmowany w trakcie realizacji zadań służbowych. Na koniec podziękował też rodzinom i bliskim policjantów za wsparcie udzielane każdego dnia oraz pogratulował wszystkim wyróżnionym i awansowanym.

 

 źródła : nszzp.pl., zachodniopomorska.policja.gov.pl

 

{gallery}SP2020{/gallery}

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *