Menu Zamknij

Posiedzenie Prezydium ZW NSZZP woj. zachodniopomorskiego

W dniu 31.01.2020 roku odbyło się posiedzenie Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów kol. Rafał Jankowski.

W trakcie posiedzenia omówiono realizację Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 roku a w szczególności związanych z art. 15 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, które miały być wypracowane do końca 2019 roku i wprowadzone w życie. W trakcie dyskusji Rafał Jankowski oświadczył, iż w dniu 30 stycznia 2020 roku spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych M. Kamińskim, który przekazał mu informację iż w ciągu 14 dni odbędzie się kolejna tura rozmów w sprawie art. 15a, 115a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz realizacji podwyżek w 2020 roku.

Podczas posiedzenia omówiono sposób rozliczania wypracowanych nadgodzin i pojawiających się w tym temacie nieprawidłowości.

Ponadto Marian Boguszyński zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego ZG NSZZP o wystosowanie zapytania w sprawie przekazania informacji na temat wysokości dodatków służbowych w grupach zaszeregowania od 1 do 14 w rozbiciu na poszczególne województwa w celu wskazania różnic i unormowania tego tematu w skali całego kraju.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Marian Boguszyński omówił program przygotowania do obchodów 30 lecia powstania  NSZZ Policjantów , które odbędą się w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku.    

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *