Menu Zamknij

Odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka na wystąpienie

Szanowny Panie,
odnosząc się do korespondencji z dnia 25 lutego 2015r. postulującej konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz.U. z 2001 r. nr 131, poz. 1471 ze zm.) pragnę poinformować, iż Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *