Menu Zamknij

Obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów

Obradujący 18 listopada Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił zwołać zjazd sprawozdawczy w ramach obecnej kadencji w dniach 17 – 18 grudnia 2014 roku. Zjazd odbędzie się w Warszawie, a udział w nim wezmą delegaci wybrani podczas konferencji sprawozdawczo – wyborczych w 2012 roku. Zarząd Główny wyraził wolę utworzenia, z udziałem NSZZ Policjantów, Federacji Służb Mundurowych i Publicznych oraz desygnował pięciu przedstawicieli do grupy inicjatywnej w tym kol. Mariana Boguszyńskiego , mającej na celu utworzenie i sądową rejestrację Federacji, która mogłaby w przyszłości zastąpić obecną Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Podczas obrad ZG omówiono także realizację innych priorytetów działania NSZZ Policjantów. Przypomniano, że w roku 2014 na podstawie dwóch porozumień Komendanta Głównego Policji z ZG NSZZ Policjantów ze środków z tytułu niepełnego zatrudnienia skierowano kwotę 36,5 mln złotych z przeznaczeniem na okresowy wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych. Członkowie ZG zostali poinformowani o aktualnym stanie prac nad zmianami w zakresie dodatku stażowego, w tym z odpowiedzią na interpelację poselską, z której jednoznacznie wynika, że już w najbliższym czasie dojdzie do nowelizacji rozporządzenia w tym zakresie w kierunku oczekiwanym przez środowisko policyjne. Przedstawiciele ZG w zespole ds. inicjatywy obywatelskiej złożyli sprawozdanie z dotychczasowych prac w tym zakresie i przekazali informację o harmonogramie dalszych działań. ZG podjął też uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie art. 115 a ustawy o Policji. Planowane jest również skierowanie wniosku do TK w sprawie ustawy o L-4, które będzie poprzedzone wystąpieniem do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zarząd Główny przyjął ponadto tekst projektu porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a związkami zawodowymi, mającego na celu określenie kompetencji stron w zakresie ustalania warunków, zawierania i prowadzenia obsługi umów dobrowolnego ubezpieczenia grupowego policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin, a także zasad funkcjonowania i korzystania z funduszy prewencyjnych związanych z tymi umowami.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *