Menu Zamknij

Obradował Prezydium Zarząd Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.zachodniopomorskiego

Obradujący 19 listopada 2014 roku Prezydium Zarząd Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanowił zwołać Konferencje Sprawozdawczy w ramach obecnej kadencji w dniach 12 – 13 grudnia 2014 roku.

Podczas obrad Prezydium ZW NSZZ P omówiono przygotowany WNIOSEK o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie odszkodowania za brak waloryzacji uposażenia /Waloryzacja płac w okresie 2009-2014/. W takcie posiedzenia Prezydium omówiono zagadnienia jakie były omawiane na Posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 18.11.2014 roku /zostali poinformowani o aktualnym stanie prac nad zmianami w zakresie dodatku stażowego, w tym z odpowiedzią na interpelację poselską, z której jednoznacznie wynika, że już w najbliższym czasie dojdzie do nowelizacji rozporządzenia w tym zakresie w kierunku oczekiwanym przez środowisko policyjne. Przedstawiciele ZG w zespole ds. inicjatywy obywatelskiej złożyli sprawozdanie z dotychczasowych prac w tym zakresie i przekazali informację o harmonogramie dalszych działań. ZG podjął też uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie art. 115 a ustawy o Policji. Planowane jest również skierowanie wniosku do TK w sprawie ustawy o L-4, Zarząd Główny przyjął ponadto tekst projektu porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a związkami zawodowymi, mającego na celu określenie kompetencji stron w zakresie ustalania warunków, zawierania i prowadzenia obsługi umów dobrowolnego ubezpieczenia grupowego policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin, a także zasad funkcjonowania i korzystania z funduszy prewencyjnych związanych z tymi umowami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *