Menu Zamknij

Nowe struktury CBŚ

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu po zapoznaniu się z przesłanymi propozycjami zmian w rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych nie wnosi uwag co do istoty proponowanych zmian. Jest zrozumiałym, że wyodrębnienie Centralnego Biura Śledczego ze struktur Komendy Głównej wymaga zmian organizacyjnych, a utworzenie struktur tego Biura..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *