Menu Zamknij

Rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych

W załączeniu uprzejmie przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom prosząc przedstawienie opinii w trybie art. 19  ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 167) w terminie..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *