Menu Zamknij

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu chorób

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz sposobu ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy tych służb..

http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2014/22963,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-w-sprawie-wykazu-chorob-pozostajac.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *