Menu Zamknij

Uchwała nr 22/2012

U C H W A Ł A  Nr 22/ 2012 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego  postanawia wyróżnić nagrodami rzeczowymi członków Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów przy Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie niżej wymienionych członków :

Mikołaj Maksymiuk – skarbnik

Bernard Krupski – sekretarz

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY

ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW

woj. zachodniopomorskiego

70-521 Szczecin, ul. Piotra i Pawła 4/5, NIP 499-02-45-173,REGON 810-940-147

tel. ( 091) 82 15760, fax. ( 091) 82 15765, http://www.nszzp.szczecin.kwp.gov.pl   

Konto Credit Agricole 70 1940 1076 3008 8139 0000 0000

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *