Menu Zamknij

Uchwała nr 18/2012

U C H W A Ł A  Nr 18/12 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego  postanawia wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku świadczenia służby przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Marian Boguszyński – Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego,

Jarosław Szurko – Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Marek Zegadłowicz – Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Andrzej Ciok – Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY

ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW

woj. zachodniopomorskiego

70-521 Szczecin, ul. Piotra i Pawła 4/5, NIP 499-02-45-173,REGON 810-940-147

tel. ( 091) 82 15760, fax. ( 091) 82 15765, http://www.nszzp.szczecin.kwp.gov.pl   

Konto Credit Agricole 70 1940 1076 3008 8139 0000 0000

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *