Menu Zamknij

Uchwały z dnia 11 października 2007 r.

U C H W A Ł A Nr 125/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia uczestniczyć we współtworzeniu wewnętrznego czasopisma Policji zachodniopomorskiej „Nasza Policja”. Dofinansowanie w ramach udostępnienia rubryki dla NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego ustala się na kwotę 200 zł kwartalnie. 

U C H W A Ł A Nr 126/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia przekazać kwotę 1303,04zł. (jeden tysiąc trzysta trzy zł i 4 grosze) dla rodzin poległych policjantów z KPP Stargard Szczeciński: mł. asp. Paweł Kunicki i sierż. Kamil Wieczorkowski.

U C H W A Ł A Nr 127/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego domaga się od Zarządu Głównego NSZZ Policjantów składania sprawozdań z poszczególnych posiedzeń wszystkich Komisji, w których uczestniczą przedstawiciele Związku zawodowego policjantów.  

U C H W A Ł A Nr 128/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wyróżnić nagrodami rzeczowymi do kwoty 300 zł. członków Terenowej Organizacji NSZZ Policjantów Emerytów i Rencistów przy KMP w Koszalinie. Wyróżnieni zostają : Lech Szymański, Mikołaj Maksymiuk, Bernard Krupski. 

U C H W A Ł A Nr 129/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia uwzględnić kwotę 500zł w preliminarzu wydatków na rok 2008. Powyższe dofinansowanie związane jest z propozycją zorganizowania w miesiącu maju przez Zarządy Terenowe NSZZ P przy KPP Łobez, Myślibórz, Dąbie czwórboju sportowego w skład którego wchodzą: pływanie, jazda konna, jazda rowerowa i bieg.  

U C H W A Ł A Nr 130/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia przyjąć normę w doborze delegatów na IV Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą NSZZ Policjantów: 1 delegat na 20 członków z danej organizacji terenowej według stanu członków organizacji na dzień 31 grudnia 2007 rok zgodnie z wykazem członków znajdującym się w Biurze ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *