Menu Zamknij

Uchwała Nr 39/09 z dn 01.10.2009 r.

U C H W A Ł A Nr 39/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wystąpić do Przewodniczącego ZW FZZ woj. zachodniopomorskiego Marka Suchomskiego, wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego o przekazanie w dniu 01.10.2009 r. uchwały nr 38/09 ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego z dnia 01.10.2009 r., Wojewodzie Zachodniopomorskiemu – Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *