Menu Zamknij

Bezpieczeństwo w rejonie powstającego gazoportu

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wspólnie z Fundacją Rozwoju Regionalnego Prometheus, realizuje program pod nazwą „Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu, w Świnoujściu jako elementu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego”. W panelach dyskusyjnych w trakcie spotkania uczestniczył Przewodniczący ZW NSZZ P…

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wspólnie z Fundacją Rozwoju Regionalnego Prometheus, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, realizuje program pod nazwą „Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu, w rejonie Gazoportu w Świnoujściu jako elementu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego”.

W ramach tego programu przez dwa dni przedstawiciele zachodniopomorskiej  Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciechem Olbrysiem oraz  przedstawicielami służb odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo w regionie w ramach dwóch paneli dyskutowali ze specjalistami i ekspertami w zakresie bezpieczeństwa.  Wśród ekspertów byli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Operacji Antyterrorystycznych, GROM-u oraz niezależni eksperci jak np. prof. Brunon Hołyst.

Konferencja miała na celu wymianę sprawdzonych rozwiązań związanych z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi, obiektów, ekosystemu i infrastruktury w zakresie ochrony nowo powstającego Terminala w Świnoujściu. Zaproszeni eksperci wymieniali się wiedzą  i doświadczeniami. Celem konferencji było  wypracowanie konkluzji, które stworzą jeden zbiorczy Raport, który będzie służył jako materiał wyjściowy do opracowania scenariuszy symulacyjnych ćwiczeń.

Od 2012 roku Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie rozpoczęła realizację projektu pn. „Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu, w rejonie Gazoportu w Świnoujściu jako elementu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego”.
Komisja Europejska uznała realizację zadań związanych z ochroną gazopoportu za priorytetowe, w związku z czym wsparła projekt finansowo. Warto nadmienić, że projekt KWP w Szczecinie był jedyną polską aplikacją, która otrzymała dofinansowanie w ramach przeprowadzonego konkursu projektów. Planowane w ramach projektu działania skupiać się będą głównie na bezpieczeństwie terminala gazowego w Świnoujściu.

Przedmiotem projektu jest realizacja działań związanych z poprawą bezpieczeństwa osób, miejsc publicznych i obiektów infrastruktury krytycznej, w przypadku realnego zagrożenia terrorystycznego. Zadania zaplanowane w projekcie obejmują wymianę doświadczeń, wiedzy, know-how w celu wypracowania najbardziej efektywnych rozwiązań związanych z ochroną ludzi i mienia. Są to m.in.
– wypracowanie standardów postępowań w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w obiektach infrastruktury krytycznej o zasięgu międzynarodowym,
– stworzenie planów bezpieczeństwa w obiektach infrastruktury krytycznej,
– wyznaczenie obiektów infrastruktury krytycznej oraz dokonanie oceny potrzeb w zakresie zwiększenia ich ochrony,
– wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony ludności i obiektów o znamionach infrastruktury krytycznej
– podniesienie kwalifikacji w zarządzaniu sytuacją kryzysową pracowników obiektów infrastruktury krytycznej
Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego podejścia organizacyjnego w celu podniesienia skuteczności działań ochronnych w odniesieniu do infrastruktury krytycznej – ludzi, obiektów i ekosystemów.

Cel zostanie osiągnięty poprzez  przeprowadzenie szkoleń, wymianę dobrych praktyk oraz przeprowadzenie ćwiczeń symulacyjnych na terenie Gazoportu w Świnoujściu, z zaangażowaniem służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *