Menu Zamknij

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

W dniach 22-23 marca w Mielnie odbyło się połączone posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Szczecinie wraz z Wojewódzką Komisją Rewizyjną.

Przedmiotem posiedzenia było m.in rozliczenie finansowe działalności za 2023 rok oraz omówiono bieżącą działalność POSW „Krokus” w Mielnie, sytuację finansową oraz plany działalności na 2024 rok. Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie „Wczasów Socjalnych”. Omówiono również sprawy bieżące.