Menu Zamknij

Odznaczenie dla Przewodniczącego ZW NSZZP woj. zachodniopmorskiego

7 listopada 2023 r. w Sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odbyła się uroczystość wręczenia medali Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej Region Mazowsze, Zarządu KGP Związku Zawodowego Pracowników Policji. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk i Biskup Polowy Wojska Polskiego, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, JE ks biskup Wiesław Lechowicz.

Na uroczystości, która odbyła się dzięki inicjatywie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Policjantów oraz Duszpasterstwa Policyjnego, byli również obecni  Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, nadinsp. Piotr Leciejewski, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, nadinsp. Sławomir Litwin, Przewodnicząca Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji, Dorota Gielecińska, Prezes Zarządu Regionu Mazowsze – Mundurowego Klubu Motorowego RP, Jarosław Dąbrowski. Na imprezie obecni byli też dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur KGP, zastępca KWP w Szczecinie, policjantki, policjanci oraz pracownicy cywilni Policji, przedstawiciele i członkowie związków zawodowych policjantów i pracowników Policji.

W pierwszej kolejności, gen. insp. Jarosław Szymczyk został udekorowany przez JE ks. bp. Wiesława Lechowicza, Złotym Krzyżem Biskupa Polowego „Deo Et Patriae”. To odznaczenie kościelne jest nadawane osobom zasłużonym na rzecz Ordynariatu Polowego.

Następnie Biskup Polowy Wojska Polskiego wręczył jedenastu osobom Medal Gloria Intrepidis Et Animi Promptis – „Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym”, oraz 9 osób zostało udekorowanych Medalem „Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki”.

Po wręczeniu odznaczeń kościelnych, prezes Zarządu, Jarosław Dąbrowski odznaczył trzydzieści osób Medalem 73 Międzynarodowego Zlotu Gwieździstego Policji w setną rocznicę powstania Interpolu.

Po wręczeniu medali Mundurowego Klubu Motorowego RP, przyszedł czas na wręczenie Medali za Zasługi dla Związku Zawodowego Pracowników Policji dla 9 wyróżnionych osób. Medale wręczyły Pani Dorota Gielecińska i Pani Wiesława Biernacik z kierownictwa Zarządu KGP ZZPP.

Na końcu uroczystości Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował JE ks. bp. Wiesławowi Lechowiczowi za nieocenione wsparcie, zawsze wyrażane dobre słowo o Policji i bardzo potrzebną w codziennym życiu modlitwę. Tym szczególnym podziękowaniem było udekorowanie Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji Złotym Medalem za Zasługi dla Policji przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji.

W trakcie uroczystości medalami zostali odznaczeni również:

– Piotr Malon – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ P

– Tomasz Borowiecki – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ P

– Krzysztof Filip – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ P

-Piotr Kujawa – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ P

– Marek Osiejewski – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ P

– Marian Boguszyński – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. zachodniopomorskiego

– Krzysztof Wierzbicki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj.  podlaskiego

– Hanna Wierzbicka – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. podlaskiego

– Jerzy Bronicki – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. kujawsko-pomorskiego –

– Mieczysław Klimek -Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. podkarpackiego

– Andrzej Socha – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. śląskiego

– Arkadiusz Kobiela – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. śląskiego

– Mariusz Wasilewski – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P KSP

Źródło: https://policja.pl/pol/aktualnosci/237930,Odznaczenia-funkcjonariuszy-i-pracownikow-Policji.html