Menu Zamknij

Pismo z MSWiA dotyczące przyszłorocznych regulacji uposażeń

Wewnętrznych i Administracji są kluczowym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa. Kierownictwo resortu jest zawsze otwarte na dialog ze stroną związkową i wsłuchuje się w oczekiwania przedstawicieli służb mundurowych.

Tak więc, mając na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy formacji podległych MSWiA, pragnę poinformować, że w resorcie trwają aktualnie prace w zakresie:

  • rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do świadczenia za długoletnią służbę;
  • określenia minimalnej wysokości dodatku służbowego, która wynosiłaby nie mniej niż 10% albo nie mniej niż 20%;
  • podwyższenia wysokości stawki diety dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA delegowanych do wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej z Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską i Ukrainą.

Ponadto, informuję, że Kierownictwo MSWiA poparło propozycję związków zawodowych, aby Komendanci formacji określili jednakową wysokość jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (bez różnicowania na statusy zatrudnienia, tj. jednakową wysokość, zarówno dla członka korpusu służby cywilnej, jak i osoby nieobjętej mnożnikowymi systemami wynagrodzeń), który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586), tzw. ustawy okołobudżetowej, należy wypłacić do końca września br. oraz uzgodnili ją z organizacjami związkowymi właściwymi dla formacji.

Poprawa warunków służby funkcjonariuszy oraz zachęta do jak najdłuższego pozostawania w służbie to wspólny cel zarówno dla związków zawodowych, jak i Kierownictwa MSWiA. Podejmowane inicjatywy mają na celu poprawę warunków służby podległych funkcjonariuszy. Kierownictwo resortu jest zawsze otwarte na dialog ze stroną związkową i wsłuchuje się w oczekiwania przedstawicieli służb mundurowych.

Z wyrazami szacunku

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Maciej Wąsik

Sekretarz Stanu