Menu Zamknij

Obradowało Prezydium ZG NSZZ Policjantów

31 sierpnia 2023 r. w podwarszawskich Budach Michałowskich odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Członkowie Prezydium ocenili efekty dotychczasowych negocjacji z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyznaczyli kolejne cele a także podjęli decyzję w sprawie poparcia protestu pracowników sfery publicznej.

Jak podkreślono w decyzji, Prezydium dokonując pozytywnej oceny efektów negocjacyjnych, wzięło pod uwagę całokształt dotychczasowej współpracy z przedstawicielami resortu, ale także i to, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pozytywnie odpowiedział na żądania Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zawarte w uchwale nr 19/VIII/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., i w zakreślonym tam terminie przystąpił do rokowań.

Przewodniczący Zarządu Głównego poinformował członków Prezydium, że decyzja Rządu w sprawie niemal dwukrotnego zwiększeniu pierwotnego wskaźnika waloryzacji wynagrodzeń i uposażeń w sferze budżetowej była efektem działań zainicjowanych przez przedstawicieli NSZZ Policjantów na spotkaniu w dniu 10 lipca 2023 r. Argumenty, jakie wówczas podniesiono przekonały Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a następnie Rząd do radykalnego zwiększenia nakładów na przyszłoroczną waloryzację uposażeń funkcjonariuszy, a także do zweryfikowania pierwotnych planów w stosunku do wynagrodzeń w całej sferze budżetowej. Przewodniczący ZG poinformował, że na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2023 r., podczas głosowania nad przyjęciem projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej, Premier Mateusz Morawiecki osobiście podkreślił, że decyzja Rządu jest efektem nacisków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zobligowany był do właśnie takich działań przez NSZZ Policjantów.

Prezydium ZG określiło również cele negocjacyjne na najbliższe spotkanie, które odbędzie się w dniu 7 września. Opierając się na przyjętym przez Zarząd Główny „Pakiecie dla Policji 2023”, członkowie Prezydium zwrócili uwagę na konieczność uzyskania gwarancji umożliwiających realizację postulatów dotyczących wprowadzenia progresywnego wzrostu uposażeń, odpłatności za dyżury domowe, a także wykreślenia z ustawy o Policji artykułu 41 ust. 2 pkt 5, umożliwiającego usuwanie policjantów ze służby w związku z tzw. ważnym interesem służby bądź wprowadzenie mechanizmów ochronnych zapobiegających nadużywaniu tego przepisu.

Prezydium Zarządu Głównego wyraziło swoje poparcie dla pracowników cywilnych Policji, którzy w dniu 15 września zamierzają protestować w Warszawie. Przy każdej możliwej okazji przedstawiciele NSZZ Policjantów zwracają uwagę na drastycznie niski poziom wynagrodzeń pracowników Policji i na konieczność naprawy tej sytuacji. Pracownicy cywilni są bardzo ważną częścią Policji. Nasza formacja nie mogłaby tak sprawnie funkcjonować bez ich udziału.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego

żródło: https://nszzp.pl/aktualnosci/obradowalo-prezydium-zg-nszz-policjantow-2/

D.S