Menu Zamknij

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ POLICJANTÓW

W dniu 04 kwietnia br. w Sali Konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów.

Podczas spotkania przyjęto:

  • sprawozdanie finansowe ZG NSZZP za 2022 r.
  • przyjęto preliminarz wydatków ZG NSZZP na 2023 r.
  • zatwierdzono decyzję Prezydium ZG NSZZ Policjantów
  • omówiono wnioski oraz sprawy bieżące i inne

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego reprezentował Pan Przewodniczący Marian Boguszyński wraz z Wiceprzewodniczącym Leszkiem Kamińskim.

Podczas spotkania omówiono m. in. efekty akcji protestacyjnej oraz dalsze działania NSZZ Policjantów, które będą miały na celu poprawę warunków socjalnych i bytowych funkcjonariuszy Policji oraz ich rodzin, a w szczególności progresywny wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych. Omówiono możliwości finansowe celem stabilnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji.

W II części spotkania przybyli goście w osobach:

Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Maciej Wąsik – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji

Podczas spotkania członków ZG NSZZP ze stroną rządową oraz stroną służbową omówiono dalszą współpracę. Pan Mariusz Kamiński podziękował przedstawicielom NSZZP za merytoryczne rozmowy i dialog celem polepszenia warunków pełnienia służby w Policji oraz zapowiedział kontynuacje dialogu celem rozwiązania kolejnych istotnych problemów funkcjonariuszy.

Pan nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji złożył na ręce Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podziękowania za działanie i wsparcie mające na celu podwyższanie atrakcyjności zawodu Policjanta.

Na koniec spotkania Członkowie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wspólnie z zaproszonymi gośćmi zasiedli do skromnego poczęstunku z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.