Menu Zamknij

Przeniesienie do dalszego pełnienia służby w innej jednostce Policji – wystąpienie

  • Policjanci skarżą się, że ich prośby o przeniesienie do jednostek bliżej miejsca zamieszkania nie są uwzględniane
  • Powoduje to dużą uciążliwość i negatywnie wpływa na poziom służby
  • RPO zwraca uwagę KGP na zagrożenia płynące z braku równowagi między życiem zawodowym a prywatnym funkcjonariuszy
  • Efektywna równowaga w tej sferze może poprawić wydajność służby, a otwarta formacja może mieć większą skuteczność, wiarygodność i zaufanie społeczne

WZF.7043.7.2023.

Szczegóły w linku:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kgp-work-life-balance-policja