Menu Zamknij

15 zł za wyżywienie

Policjantom pełniącym w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie przysługuje świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie w kwocie 15 zł.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2023.047.0000306,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-otrzymywania-wyzywienia-przez-policjantow.html

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2023.047.0000306,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-otrzymywania-wyzywienia-przez-policjantow.html

Poniżej stanowisko Komendata Głównego Policji z 2020 r. – które zostało opublikowane na FB ZG NSZZP.

STANOWISKO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE “REGANÓW” NIE ULEGŁO ZMIANIE!

Jeden z tematów dzisiejszej wideokonferencji Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka z podległymi komendantami, poświęcono przypadkom otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, przysługującemu policjantom za służbę na wolnym powietrzu w okresie od 1 listopada do 31 marca.

Komendant Główny Policji odnosząc się do sygnałów na temat prób definiowania radiowozu jako pomieszczenia zamkniętego i ograniczania w ten sposób liczby policjantów uprawnionych do otrzymywania równoważnika z tytułu służby na wolnym powietrzu, kategorycznie zabronił tego rodzaju praktyk. Podkreślił, że doniesienia o braku pieniędzy na wypłatę podwyższonej stawki równoważnika należy traktować jako niczym nieuzasadnioną plotkę.

W związku z tym Komendant Główny jednoznacznie stwierdził, że służba z wykorzystaniem radiowozu jest służbą na wolnym powietrzu i logistycy powinni dopilnować, by równoważnik naliczano policjantom zgodnie z tą zasadą.

Na ten sam temat Komendant Szymczyk rozmawiał z przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim bezpośrednio po wideokonferencji. Komendant powtórzył przewodniczącemu jakie w tej sprawie wydał zalecenia i w jaki sposób należy definiować radiowóz. Publikując tę informację, Zarząd Główny NSZZ Policjantów oczekuje, że dalsze spekulacje w tej sprawie stracą sens.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów