Menu Zamknij

OSTATNIE W TYM ROKU POSIEDZENIE ZARZĄDU

✍️W dniu 16 grudnia 2022 r. na terenie Policyjnego Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego ,, KROKUS” w Mielnie odbyło się ostatnie w tym roku Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów. 👮‍♂️👮‍♀️

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego o godz. 14.00 rozpoczął obrady.🕑

Podczas posiedzenia Przewodniczący Marian Boguszyński omówił przebieg VIII Krajowego Zjazdu Sprawzdawczo Wyborczego NSZZ Policjantów, który odbył się w dniu 8 grudnia.

🕔Następnie o godz. 17.00 odbyło się spotkanie członków Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, a także członków Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Policji z nadinsp. Tomaszem Trawińskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie wraz z jego Zastępcami oraz Komendantami Komend Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego wraz z Komendantami Komisariatów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

🤝Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński zabrał głos w imieniu kadry kierowniczej Policji garnizonu zachodniopkorskiego. Podczas swojego wystąpienia Pan Komendant omówił i przypomniał zasady współpracy strony służbowej ze stroną związkową. Ponadto przedyskutowano problemy, które w codziennej służbie występują w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych Policji woj. zachodniopmorskiego, przeprowadzono dyskusje prowadzącą do wspólnych rozwiązań. 🤝

👮‍♂️Na koniec spotkania, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopmorskiego Marian Boguszyński zaprosił wszystkich do wspólnego stołu wigilijnego, gdzie zostały złożone świąteczne życzenia. 🎅🧑‍🎄

Biuro ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Policja Zachodniopomorska