Menu Zamknij

PILNA INFORMACJA

PILNE ❗️❗️❗️❗️❗️W związku z ukazaniem się przedmiotowego aktu prawnego:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)z dnia 17 listopada 2022 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

Przewodniczący ZW NSZZP woj. zachodniopomorskiego wystąpił o pilną interpetacje do kancelarii adwokackiej. Publikujemy treść odpowiedzi.

Szanowny Panie Przewodniczący, po przeanalizowaniu treści nowelizacji rozporządzenia, w ocenie kancelarii zmiany mają charakter techniczny i porządkujący, nie mający wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych. Pojawiające się głosy orzekomym wpływie zmian na należne funkcjonariuszom uposażenia w naszej ocenie nie mają pokrycia w rzeczywistości i mogą być ukierunkowane na wprowadzenie w błąd i wzbudzenie niepokoju w policyjnych szeregach. Treść przepisu dot. zaświadczenia o uposażeniu lub wynagrodzeniu dla podstaw wymiaru emerytury jest podobna od początku obowiązywania rozporządzenia. Zmiany wynikają z dodania między innymi funkcjonariuszy i pracowników KAS i Straży Marszałkowskiej.

Tomasz Łuczkowski

radca prawny

z up. adw. Kacpra Matlaka

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2022.326.0002394,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-trybu-postepowania-i-wlasciwosci-organu-w-zakresie-zaopatrzenia-emerytalnego-funkcjonariuszy-policji-age.html