Menu Zamknij

Będzie reforma ?

Przyszło nam żyć w czasach, w których nasze decyzje w coraz większym stopniu opierają się na dezinformacji. Oznacza to, że niemal każda zmiana czy nawet dwuznaczna wypowiedź odbierane są jako zapowiedź czegoś złego, chociaż przeczą temu fakty. Z takimi też obawami
policjanci podeszli do Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w dniu 9 listopada 2022 r. powołał Zespół ds. reformy podległych mu komisji lekarskich.

Z uwagi na to, że w zakres zadań, jakie Minister postawił przed Komisją wchodzi dość obszerny materiał – materiał, który reguluje szereg ważnych dla policjantów uprawnień i ma dość znaczący wpływ na wysokość przyszłych emerytur i rent – Zarząd Główny NSZZ
Policjantów postanowił się upewnić, czy rzeczywiście istnieją jakieś powody do niepokoju. W załączeniu publikujemy pismo skierowane bezpośrednio do Pana Ministra.

Artykuł:

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów