Menu Zamknij

W poniedziałek odbyło się spotkanie z Wiceministrem i Komendantem Głównym.

W dniu 17 października 2022 r.  o godz. 14:00 w Warszawie  podczas obraz ZG NSZZ Policjantów odbyła się rozmowa z  Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

ZW NSZZ Policjantów woj. Zachodniopomorskiego reprezentowali

kol. Mariusz Boguszyński Przewodniczący ZW oraz kol. Leszek Kamiński i Dawid Symela – Wiceprzewodniczący.

W obradach udział wzięli:

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Pani Agnieszka Kida

Pełnomocnik ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Pan Edward Zaręba.

Wiceminister nie przedstawił rozwiązań zgodnych z naszymi oczekiwaniami. W naszej ocenie podwyżka zaproponowana przez rząd w sferze budżetowej jest na skandalicznie niskim poziomie, dlatego oczekujemy przyszłorocznej waloryzacji uposażeń na poziomie proc. Podczas spotkania chcieliśmy nawiązać porozumienie, lecz w mniemaniu Pana ministra nasze postulaty okazały się zbyt wygórowane i niemożliwe do realizacji z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie. Pan minister był otwarty na propozycje strony Związkowej, ale tylko na takie, które są bez kosztowe, lub generują minimalne koszty.

Mając powyższe na uwadze, podjęto decyzje o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. W dniu 20 października odbędzie się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, gdzie zostaną podjęte decyzje związane z przebiegiem akcji protestacyjnej.

Podczas spotkania z Panem Wiceministrem wszyscy jednogłośnie stali na stanowisku, że przyszłoroczna waloryzacja uposażeń powinna odpowiadać rzeczywistej inflacji.

Dokąd zmierzamy ?

DODATEK PROGRESYWNY – Wszyscy obecni przedstawiciele NSZZ Policjantów wyrazili aprobatę dla tego pomysłu. Progresywny mechanizm wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych, który wliczałby się do emerytury może nie byłby ,,lekiem na całe zło’’, ale doprowadziłby do sprawiedliwej rekompensaty finansowej dla każdego funkcjonariusza, zarówno tych przyjętych przed pierwszym stycznia 2013 i tych na tzw. nowych zasadach. Policjanci mogliby transparentnie patrzeć w przyszłość, wiedząc ile po ilu latach będą posiadać dodatku służbowego czy funkcyjnego.

Oczywistym jest, że wzrost wynagrodzeń dotyczy całej sfery budżetowej i nie jest w kompetencji władz MSWiA, my reprezentujemy interesy wyłącznie funkcjonariuszy, dlatego dążymy do wprowadzenia rozwiązań, które zrekompensują nam ten niski poziom waloryzacji. Dodatek progresywny, który wliczałby się do emerytury byłby najlepszą rekompensatą i pewnego typu gwarancją dla funkcjonariuszy, że nie będą musieli tak często upominać się i walczyć o podwyżki. Przedmiotowy dodatek byłby również gwarancją spokoju dla strony rządowej, spokoju w znaczeniu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa i pewnego typu gwarancji stabilizacji kadrowej w Policji.  Przedmiotowy dodatek byłby również środkiem, który zatrzymałby funkcjonariuszy najbardziej doświadczonych i przydatnych w codziennej służbie, którzy przyjęci na tzw. starych zasadach są pomiędzy 15 a 25 rokiem służby. To właśnie ta grupa policjantów składa masowo raporty o komisje lekarskie i przebywa na długoterminowych zwolnieniach lekarskich doprowadzając do dezorganizacji pracy Polskiej Policji, a młodszych kolegów musi przecież ktoś uczyć i wprowadzać w Policyjny warsztat. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Zachodniopomorskiego przeprowadził konsultacje z funkcjonariuszami pomiędzy 15, a 25 rokiem służby, w wyniku czego uzyskano  niemal 100 % deklaracje funkcjonariuszy, co do tego, że w przypadku gdyby wprowadzono ,,dodatek progresywny’’ wówczas pozostaliby w służbie.

Ostatnie propozycje resortu, co do zatrzymania rzeczonej grupy policjantów w służbie są pozbawione jakichkolwiek motywacji, co do dalszego pozostania w służbie. Resort jednak jest przekonany, że rozwiązania, które zaproponował, są wystarczające do zatrzymania mechanizmu masowych odejść na emeryturę funkcjonariuszy przyjętych na tzw. starych zasadach. Resort zaproponował 1 % z tytułu wysługi po 15 roku służby, i tak przykładowo funkcjonariusz z 20 letnim stażem służby otrzyma dodatkowe 5 %, a po 25 latach służby 10 %. W uśrednieniu wychodzi około 50 złotych za każdy rok, który nie będzie się wliczał do emerytury, co w naszej ocenie jest żenującą propozycją. Przykładowo funkcjonariusz służący dla rzeczonego dodatku do 30 roku służby otrzyma około 750 – 800 zł więcej do wynagrodzenia, lecz co z tego ?, skoro nie wlicza się to do emerytury.

O co my walczymy?

Dla nas obecnie najważniejszy jest taki mechanizm, abyśmy nie musieli co roku prosić się o podwyżki, wychodzić na ulicę,  i przede wszystkim zatrzymać w służbie policjantów pomiędzy 15 a 25 rokiem służby, to oni stanowią obecnie trzon doświadczeń, który zapewni stabilizacje kadrową w Policji, wykonywanie zadań na dotychczasowym poziomie, a także pozwoli wprowadzać młodszych kolegów w Policyjny warsztat pracy.

Co jeszcze zaproponował resort ? Rozszerzenie dodatku stołecznego. Resort zaproponował kolejną propozycję, która doprowadzi do jeszcze większego poróżnienia środowiska Policyjnego, a poróżnieni już przecież jesteśmy i to bardzo. Dzielimy się na kilka grup policjantów, przyjętych tych przed, tych po, tych na nowych zasadach, tych na starych, na tych co otrzymują tzw. ,, dziadkowe’’, dodatki oddziałowe itp. Kontrowersje budzą również różnej wysokości dodatków służbowych i funkcyjnych w całej Polsce na tych samych grupach zaszeregowania.  Mówimy stanowcze NIE, dlatego ponownie wracamy do rozwiązania, które pójdzie w kierunku wprowadzenia dodatku ,,progresywnego’’.

Waloryzacja uposażeń w służbach mundurowych podległych MSWiA wejdzie w życie 1 marca 2023 r. Mimo tego, w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie obejmującej 12 miesięcy. Strona związkowa przedstawiła swoje stanowisko w zakresie waloryzacji płac w całej sferze budżetowej. W opinii związków waloryzacja na poziomie 7,8 proc. jest niewystarczająca. Zadano pytanie Panu Ministrowi dlaczego waloryzacja będzie obowiązywać od marca, a nie od stycznia. Z udzielonej odpowiedzi można było wywnioskować, że chodzi o to, aby powstrzymać tych, co zamierzają opuścić nasze szeregi, aby nie otrzymali waloryzacji pensji i emerytury. W naszej opinii nie zatrzyma to fali odejść, a tylko doprowadzi do pogorszenia i tak już złej sytuacji. Każdy funkcjonariusz, który potrafi dokonać prostej kalkulacji wybierze odejście na emeryturę, a nas już nie stać na produkcję wykształconych zdolnych do pracy emerytów, w których budżet Policji zainwestował nie małe pieniądze.

A co z dodatkiem funkcyjnym ?

Funkcjonariusze, którzy posiadają dodatki służbowe źle interpretują propozycję rządu, dotyczącą ustalenia minimalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poziomie minimalnym 20 %. Autorzy propozycji nie maja na myśli podwyższania dodatku funkcyjnego o 20 %, a tylko ustalenia jego minimalnej wartości na poziomie 20 %. Więc wynik jest taki, że większość tzw. funkcyjnych nie zyska nic z tej propozycji, bowiem posiadają już dodatki funkcyjne w wymiarze ponad 20 % podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za posiadany stopień. Więc rozwiązanie żadne, co Województwo to zwyczaj, co Komenda to obyczaj, a dodatki funkcyjne od wielu lat pozostają na niskim poziomie. Doszło do sytuacji, że policjanci nie chcą awansować na stanowiska kierownicze średniego szczebla z prostej przyczyny, to się po prostu nie opłaca, do tego dochodzi problem braku płatnych nadgodzin z uwagi na posiadanie dodatku funkcyjnego, który z założenia jest wysoki i rekompensuje wszystko, a jednak rzeczywistość jest inna.

Co jeszcze podczas spotkania ?

Zapytano o brak wypłat należności za dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby czy  należności za brak lokalu mieszkalnego, delegacje służbowe i inne należności wymagalne. Pan Komendant Główny miał sygnalizować problem i wnioskował o takie środki, Pan Minister odpowiedział, że po prostu tych środków obecnie nie ma, ale postara się zainterweniować w tej sprawie.

Padło pytanie do Pana Ministra i Pana Komendanta o termin wypłaty nadgodzin. Nadgodziny wypłacane ostatniego dnia. Ostatniego dnia, kiedy powinny być wypłacone były realizowane przelewy, dlatego nie wszyscy otrzymali w wymagalnym terminie. Pan Komendant zapewnił, że robił wszystko, aby funkcjonariusze otrzymali należność na czas, nikt nie przewidział, że w tym roku policjanci będą angażowani do tylu działań chociażby przy wschodniej granicy kraju. Budżet na wypłatę nadgodzin na 2022 rok wynosił 150 mln zł, a już w marcu wydano 101 ml. Obecnie na wypłatę nadgodzin wydano już 245 mln zł.  Przypomnę, że jeszcze do niedawna nie było płatnych nadgodzin, a płatne nadgodziny są efektem pracy NSZZ Policjantów.

Nie słowa lecz czyny, mniej a konkretniej.

Nie oczekujemy wiele, za tak wiele, sam Pan minister podkreślił, że wykonujemy swoje zadania perfekcyjnie i jesteśmy bardzo dobrze oceniani jako służba przez Rząd. Nie mamy postulatów z ,,kosmosu’’ mamy jeden konkretny: dodatek progresywny, albo zapewnienie takich rozwiązań, które zrekompensują nam skutki inflacji. Nie wspominamy już, że ostatnie porozumienie nie zostało do końca zrealizowane, ale do tematu będziemy wracać. Najważniejsze, aby się dogadać i nie dopuścić do destabilizacji bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa poprzez pozbywanie się łatwą ręką doświadczonych funkcjonariuszy, przyjmowania w ich miejsce niedoświadczonych, których wyszkolenie kosztuje znacznie więcej w aspekcie materialnym i nie materialnym niż zatrzymanie w służbie tych, którzy tworzą obecnie trzon funkcjonowania naszej formacji.

Obiektywnie:

Jako Policja, co do zasady powinniśmy być apolityczni, a jednak, zawsze jesteśmy kojarzeni  z partią, która aktualnie sprawuje władze i zawsze będziemy podlegli MSWiA, a jej Minister z oczywistej przyczyny będzie z opcji rządzącej. Za obecnie rządzącej partii zyskaliśmy więcej niż kiedykolwiek, ale też dużo straciliśmy i możemy tracić. Co zyskaliśmy? np. płatne nadgodziny, podwyżki pensji – może nie na takim poziomie jakbyśmy chcieli, ale gdyby nie obecna sytuacja gospodarcza pewnie byśmy byli zadowoleni. Straciliśmy 100 % płatne zwolnienia lekarskie, ale zyskaliśmy fundusz nagrodowy – 20 %, które jest potrącane z pensji chorych. Zyskaliśmy większy równoważnik za posiłek w okresie zimowym, który od wielu lat nie był naliczany, co zimą może stanowić pewnego rodzaju dodatek do pensji. Straciliśmy doświadczonych funkcjonariuszy, którzy w przeszłości komunistycznej mogli mieć związek z aparatem bezpieczeństwa, nie wszyscy byli krystaliczni, ale wielu z nich poświęciło ładny kawałek życia służbie i nie robili nikomu krzywdy, a dziś mają głodowe emerytury. Nie stać nas na to, aby tracić kolejnych doświadczonych ludzi.

            Sytuacja się zmienia, a wraz z nią wszelkie nastroje społeczne, tak Panie Ministrze pamiętamy o tym co zyskaliśmy za Waszej kadencji, nie jesteśmy egoistyczni, widzimy co się dzieje w kraju i za granicą, jesteśmy świadomi jaka jest sytuacja geopolityczna na świecie,  ale dbamy o wspólne dobro nie tylko funkcjonariuszy, ale całego Polskiego bezpieczeństwa wewnętrznego. Dlatego na sam koniec ponownie wspominamy o dodatku progresywnym, który  będzie pozytywny w skutkach dla wszystkich i nie doprowadzi do napięć w kolejnych latach.

Zapewniamy, że wprowadzenie progresywnego naliczania dodatku służbowego oraz funkcyjnego będzie pozytywne w skutkach, jeśli chodzi o rozwój zawodowy funkcjonariuszy oraz zachęci ich do dłuższego pozostania w służbie. Ponadto zwiększy on atrakcyjność służby w Policji. Obecnie Policja znajduje się w stanie rozpoczynającego się kryzysu kadrowego, a proponowane przez nas rozwiązania będą jedynymi skutecznymi do zatrzymania doświadczonych funkcjonariuszy w służbie z uwagi na klarowny rozwój zawodowy.

Przedstawiamy przykładowe tabele proponowanego dodatku tzw. progresywnego:

STAŻ SŁUŻBY % DODATEK PROGRESYWNY SŁUŻBOWY
1 5 %
2 5 %
3 8 %
4 8 %
5 8 %
6 12 %
7 13 %
8 13 %
9 15 %
10 17 %
11 18 %
12 22 %
13 22 %
14 24 %
15 27 %
16 27 %
17 27 %
18 30 %
19 30 %
20 30 %
21 35 %
22 35 %
23 35 %
24 40 %
25 40 %
26 45 %
27 45 %
28 50 %
  STAŻ SŁUŻBY   % DODATEK PROGRESYWNY FUNKCYJNY gr 1 % DODATEK PROGRESYWNY FUNKCYJNY gr 2 % DODATEK PROGRESYWNY FUNKCYJNY gr 3
1 2 2 2
2 2 2 2
3 2 2 6
4 8 7 6
5 16 14 12
6 16 14 12
7 16 14 12
8 16 14 12
9 24 21 18
10 24 21 18
11 24 21 18
12 32 28 24
13 32 28 24
14 32 28 24
15 40 36 30
16 40 36 30
17 40 36 30
18 46 42 36
19 46 42 36
20 46 42 36
21 65 49 42
22 65 49 42
23 65 49 42
24 64 56 48
25 64 56 48
26 72 63 54
27 72 64 54
28 80 70 61