Menu Zamknij

Prezydium ZG NSZZ Policjantów rekomenduje rozpoczęcie akcji protestacyjnej i wzywa Ministra do podjęcia niezwłocznych rokowań

W dniu 10 października w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, na którym uznano, że propozycje jakie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił związkom zawodowym służb mundurowych na spotkaniu w dniu 4 października 2022 r. są niewystarczające.
Prezydium rekomendowało Zarządowi Głównemu podjęcie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej, wzywając Ministra do niezwłocznego podjęcia rokowań.
Przypomnijmy, że w dniu 7 września 2022 r. NSZZ Policjantów zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o podwyższenie uposażeń na poziomie rekompensującym faktyczny poziom inflacji w roku 2022. W swojej propozycji domagał się wprowadzenia tej regulacji od dnia 1 stycznia 2023 r. W związku z tym, że wzrost przyszłorocznych wynagrodzeń dla sfery budżetowej, która objąć ma również policjantów zakłada waloryzację zaledwie na poziomie 7,8%, NSZZ Policjantów przedstawił dodatkowe propozycje. Najważniejsza z nich zakłada wprowadzenie mechanizmu progresywnego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych, opartego na stażu służby.
Odpowiedzią na te żądania była propozycja resortu z dnia 4 października, którą Prezydium ZG uznało za niewystarczającą, domagając się pilnych rokowań. Celem tych rokowań, zgodnie z dzisiejszą decyzją Prezydium ma być wypracowanie rozwiązań, które doprowadzą do wzrostu uposażeń na poziomie rekompensującym faktyczny poziom inflacji w roku 2022 i zostaną wprowadzone z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r. Prezydium dopuszcza możliwość rozłożenia przyszłorocznej regulacji na dwa podstawowe składniki. Pierwszy element odpowiadający propozycji przewidzianej dla państwowej sfery budżetowej, który zakłada wzrost kwoty bazowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. „d” projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Drugi – poprzez wprowadzenie motywacyjnego systemu wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych. Prezydium nie wyklucza dalszej dyskusji nt. wzrostu dodatku z tytułu wysługi lat pod warunkiem, że propozycja ta uzyska pełny wpływ na wymiar świadczenia emerytalnego.
Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

źródło: https://nszzp.pl/aktualnosci/prezydium-zg-nszz-policjantow-rekomenduje-rozpoczecie-akcji-protestacyjnej-i-wzywa-ministra-do-podjecia-niezwlocznych-rokowan/