Menu Zamknij

Art. 15a – nie odpuszczamy

W dniu wczorajszym (26 kwietnia 2022 r.) projekt ustawy zaopatrzeniowej przeszedł przez kolejne sito parlamentarnej legislacji. W obradach senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, którym przewodniczyła Pani Senator Magdalena Kochan uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Policjantów Andrzej Szary i Sławomir Koniuszy.

Obrady zakończyły się przegłosowaniem wniosku o wprowadzenie do ustawy poprawek zgłoszonych przez Senatorów. Przegłosowane poprawki zbieżne były oczywiście ze stanowiskami, które przedstawiciele poszczególnych związków zawodowych konsekwentnie prezentują w całym procesie legislacji. Nie znalazły one jednak akceptacji wiceministra Macieja Wąsika, reprezentującego stronę rządową.

W rozmowach kuluarowych z Senatorami, przedstawicielom NSZZ Policjantów udało się przemycić jeszcze jedną propozycję poprawki, którą w toku dalszych prac legislacyjnych zgłosi Senator Jerzy Wcisła.

Ma ona polegać na uzupełnieniu art. 2 pkt 2, który brzmi tak: „3. Emerytura dla funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, który w dniu zwolnienia ze służby posiada co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1d, 2 lub 5, wzrasta również o 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok poprzedzających służbę (…)”

A zadaniem NSZZ Policjantów brzmieć powinien: „3. Emerytura dla funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, który w dniu zwolnienia ze służby posiada co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1d, 2 lub 5, wzrasta również o 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za 3 lata tych okresów i o 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres składkowy poprzedzający służbę (…)”

Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *