Menu Zamknij

Projekt rozporządzenia w sprawie wzrostu uposażeń

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obecnie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rozporządzenie umożliwi wzrost miesięcznego uposażenia każdego policjanta (bez nagrody rocznej) w 2022 r. o kwotę 625 zł miesięcznie w dodatku za stopień służbowy.

Od podwyżki w 2022 r. nastąpi wzrost wydatków na nagrodę roczną w 2023 r. (przeciętnie miesięcznie na etat o 52 zł), co w skali roku spowoduje wzrost wydatków na ten cel o kwotę 64.542 tys. zł. Zgodnie, bowiem z art. 110 ustawy o Policji funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.

W konsekwencji przeciętne miesięczne uposażenie wraz z 1/12 równowartości nagrody rocznej wzrośnie o 677 zł. Rok 2022 oznaczony został jako rok 1, natomiast rok 2031 jako rok 10.

źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355709/katalog/12848960#12848960

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *