Menu Zamknij

Posiedzenie ZW NSZZP woj. zachodniopomorskiego w dniu 11.10.2021 roku

W dniu 11 października 2021 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego. W posiedzeniu wzięli udział posłowie na Sejm RP Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZP Rafał Jankowski, Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji Bożena Cichorska  oraz Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński.

Przedmiotem posiedzenia była realizacja Porozumienia pomiędzy MSWiA oraz FZZ Służb Mundurowych z dnia 24 września 2021 roku oraz aktualne informacje dot. prac nad art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Kol. Rafał Jankowski, jako jeden z sygnatariuszy, przedstawił założenia i sposób w jaki będą realizowane poszczególne punkty porozumienia czyli wysokość gwarantowanej podwyżki uposażenia policjantów, sposób w jaki planowany jest awans w grupach 2-6, planowanych prac nad wprowadzeniem progresywnego dodatku służbowego bądź zwiększenia tzw. dodatku z tytułu wysługi lat. W kwestii art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy ponowił stanowisko ZG NSZZP w postaci braku akceptacji przedstawionego przez MSWiA projektu i wskazał drogi, którymi ZG NSZZP będzie próbował zmienić założenia projektu na akceptowalne przez środowisko policyjne.   Podsumowując swoje wystąpienie stwierdził, iż podpisane porozumienie nie rozwiązuje wszystkich problemów, które się pojawiają w służbie, jednak jest krokiem w dobrą stronę i otwarciem do kolejnych negocjacji z MSWiA w celu poprawy warunków służby. W trakcie dyskusji głos zabrali posłowie Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka, którzy pozytywnie ocenili porozumienie oraz projekt wprowadzenia progresywnego dodatku służbowego. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński omówił sytuację kadrową  i finansową garnizonu zachodniopomorskiego.

Po dyskusji nad omawianymi tematami, w której Rafał Jankowski wytłumaczył powstałe wątpliwości,  Przewodniczący ZW NSZZP woj. zachodniopomorskiego Marian Boguszyński przekazał posłom na Sejm RP Leszkowi Dobrzyńskiemu oraz Arturowi Szałabawce pisma dot. stanowiska ZG NSZZP dot. zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz wypracowany w latach wcześniejszych projekt wprowadzenia progresywnego dodatku służbowego mając nadzieję, iż pochylą się nad wskazanymi problemami oraz będą dążyć do zmian, które zagwarantują satysfakcję policjantów.

O kolejnych propozycjach, projektach i pracach powołanych zespołów będziemy informować na bieżąco w kolejnych artykułach.

 

{gallery}posiedzenieZW{/gallery}

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *