Menu Zamknij

KOMUNIKAT po posiedzeniu ZG NSZZ Policjantów z udziałem wiceministra Macieja Wąsika oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka

14 września 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią porządek obrad podporządkowano ocenie propozycji przedstawionych przez resort w dniu 13 września 2021 r. w zakresie wypełnienia zobowiązań zawartych w Porozumieniu z roku 2018.

W posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wziął udział wiceminister Maciej Wąsik oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Propozycja, którą przedstawił wiceminister była dalej idąca od propozycji negocjowanej ze związkami zawodowymi w dniu wczorajszym. Wiceminister zaproponował, aby każdy policjant od 1 stycznia 2022′ otrzymał podwyżkę kwotową w wysokości 500 zł /brutto/. Najistotniejsze z przedstawionych przez ministra propozycji, oprócz wzrostu uposażeń zaproponowanego na lata 2022 – 2023, dotyczyły głównie stanowisk wykonawczych.

Minister zaproponował likwidację limitów stanowisk w strukturze poszczególnych komend i komisariatów, co ma się wiązać z możliwością awansu w grupie w zależności od stażu służby oraz poziomu wywiązywania  się ze swoich obowiązków służbowych.

Inna propozycja, skierowana do policjantów zaszeregowanych na najniższych grupach zakłada likwidację grupy 2 i przeniesienie policjantów ze zlikwidowanej grupy na grupę 3. W dalszej kolejności, policjanci dotychczas zajmujący 3. grupę mieliby awansować na grupę 4.

Jak dalekie ma to być przesunięcie, zależeć będzie od wyliczeń prowadzonych obecnie przez Komendę Główną Policji. Podstawowym ograniczeniem są tu oczywiście pieniądze. Jak stwierdził minister, na zwiększenie kwoty ponad 10 mld zł, zaplanowanej w kolejnym Programie Modernizacji nie ma realnych szans.

W odpowiedzi na ten problem, Zarząd Główny zaproponował przesunięcie części środków inwestycyjnych na dodatkowy wzrost uposażeń oraz na sfinansowanie propozycji wprowadzenia progresywnego wzrostu dodatków służbowych, uzależnionego od stażu służby i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków służbowych. Wszystkie swoje propozycje Zarząd Główny zawarł w uchwale, nie akceptując dotychczasowych propozycji MSWiA. W uchwale postawiono także warunek aby zmiana art.15a bezwzględnie weszła w życie od 1 stycznia 2022 rWarunki postawione przez Zarząd Główny zostaną rozpatrzone na spotkaniu z ministrem, które zaplanowano na dzień 20 września 2021 r.

Oprócz tematu finalizacji Porozumienia, wiceministrowi przedstawiono szereg innych problemów, na które zwrócił uwagę zarówno NSZZ Policjantów, jak i policjanci wyrażający swoje niezadowolenia na forach internetowych. Z większością tych problemów i rozwiązań wiceminister się zgodził, proponując powołanie wspólnego zespołu, który opracowałby odpowiednie rozwiązania, ale po zakończeniu realizacji Porozumienia z 2018 r.

źródło: Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *