Menu Zamknij

Komunikat z posiedzenia ZG NSZZ Policjantów

W dniu 22 lutego 2021 roku w godzinach wieczornych obradował w trybie on-line Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Wśród najważniejszych tematów znalazły się takie kwestie, jak nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym w zakresie art. 15a, Program Rozwoju, program szczepień policjantów, środki na nagrody, wzmocnienie skuteczności walki z hejtem, potrzeba nowelizacji rozporządzenia o rozkładzie czasu służby oraz trzecia fala pandemii w kontekście warunków umożliwiających ogłoszenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

art. 15a.

Zarząd Główny ocenił zgłoszony do prac legislacyjnych Rządu projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym w zakresie art. 15a. Członkowie Zarządu Głównego ocenili szanse i szukali sposobów na osiągnięcie celów wyrażonych w opinii skierowanej do MSWiA, zanim projekt oficjalnie trafił do legislacji. Postanowiono powtórzyć krytyczną opinię, oczekując, że zarówno treść projektu, jak i opinia stanowić będą punkt wyjścia do dyskusji z kierownictwem resortu.

Program Rozwoju.

Mając na uwadze zapisy Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r., Zarząd Główny dostrzegł konieczność uchwalenia Programu Rozwoju jeszcze w tym roku. Ten temat ma być przedmiotem najbliższego spotkania z Ministrem Mariuszem Kamińskim.

Szczepienia policjantów.

Z informacji przekazanych przez przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów po spotkaniu z Wiceministrem Maciejem Wąskiem wynika, że szczepienia mają się rozpocząć w drugiej połowie marca, a preparatem dedykowanym dla policjantów będzie AstraZeneca.

Co z motywacją?

Według wciąż niepotwierdzonych oficjalnie informacji, zamrożone środki na tegoroczne nagrody mają być zastąpione środkami pochodzącymi z niepełnego zatrudnienia. Przewodniczący przekazał informację, że wiceminister Maciej Wąsik zgadza się ze Związkiem, iż taką instytucją jak Policja nie da się kierować bez instrumentów motywacyjnych.

Walka z hejtem.

Temu tematowi Zarząd Główny poświecił najwięcej czasu, uznając, że dotychczasowe metody okazują się nieskuteczne, bo problem wciąż przybiera na sile. W dyskusji padały propozycje, by na kanwie działań podejmowanych przez NSZZ Policjantów w poszczególnych garnizonach zbudować system koordynowany centralnie przez Komendanta Głównego Policji. Poszczególne rozwiązania zostaną przedstawione Ministrowi i Komendantowi Głównemu na najbliższych spotkaniach.

Rozkład czasu służby.

Przy okazji ostatniej nowelizacji, z rozporządzenia MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby policjantów zniknął przepis mówiący o tym, że w zamian za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby policjantowi należał się dzień wolny w innym dniu tygodnia. Krytyczne stanowiska kierowane w tej sprawie przez Związek nie zapobiegły tej zmianie. Na przeszkodzie stanęły zgodne opinie prawników z KGP oraz z MSWiA. Po ostatnim spotkaniu z Ministrem Wąsikiem pojawiła się jednak szansa, by tematem zająć się ponownie. Zarząd Główny zamówił już opinię prawną, którą uzasadni swój wniosek.

Wybory?

Pandemia pokrzyżowała wiele planów i wiele planów odłożyła na później. Jednym z nich są wybory do organów NSZZ Policjantów na VIII kadencję. Zarząd Główny z udziałem prawników debatował nad możliwością przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w obecnych warunkach i nad konsekwencjami trzeciej fali pandemii. Ostateczne decyzje w tej sprawie poznamy niebawem.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *