Menu Zamknij

Artykuł 15a – ciąg dalszy

Związkowy poniedziałek upłynął pod znakiem art. 15a. Nad rozwiązaniem tego problemu obradowało dziś Prezydium ZG, a zaraz potem – Podzespół Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych pod przewodnictwem Rafała Jankowskiego. Jeszcze dziś projekt ma zostać zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów omówiono uwagi Zarządów Wojewódzkich zgłoszone do roboczego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z dnia 9 listopada 2020 r. Postanowiono, że jednolite stanowisko NSZZ Policjantów zostanie zaprezentowane na Podzespole Rady Dialogu Społecznego ds. służb Mundurowych.

W obradach Podzespołu – oprócz przewodniczących związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy resortów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów – uczestniczyli m.in. Maciej Wąsik, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Michał Woś, wiceminister Sprawiedliwości, Piotr Dziedzic, wiceminister Finansów, Wiesław Szczepański, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Andrzej Rozenek, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy. NSZZ Policjantów reprezentowali: mł. insp. Andrzej Szary, wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów i podinsp. Sławomir Koniuszy, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie. Obecni byli przewodniczący wszystkich związków zawodowych służb mundurowych.

Jako pierwszy na temat projektu wypowiedział się wiceminister Maciej Wąsik. Omówił on rozwiązania zawarte w projekcie roboczym z dnia 9 listopada 2020 r. i przyczyny, dla których podjęto prace w tym zakresie. Przewodniczący Podzespołu, odnosząc się do zakresu regulacji obejmującej wyłącznie funkcjonariuszy służb podległych resortowi Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił głosu Wiceministrowi Sprawiedliwości i Wiceministrowi Finansów.

Wiceminister Michał Woś zadeklarował, że w pracach nad projektem w zakresie funkcjonariuszy Służby Więziennej jego resort również weźmie udział. Innego zadnia był Wiceminister Piotr Dziedzic. W jego ocenie, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej nie powinni być zaskoczeni zmianą, jaka w przepisach emerytalnych pojawiła się w roku 2003, ponieważ do systemu zaopatrzeniowego przyłączeni zostali dopiero od roku 2018.

Uwagi do projektu roboczego w imieniu NSZZ Policjantów zgłosił podinsp. Sławomir Koniuszy. W świetle opinii zebranych z poszczególnych Zarządów Wojewódzkich stwierdził, że korzyścią jest niewątpliwie to, że MSWiA zdecydowało się na uregulowanie tej sprawy, jednak same rozwiązania nie są tym, na co umówiły się z Ministrem związki zawodowe podpisując Porozumienie i nie tym, do czego zobowiązał się w ten sposób Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pierwsza uwaga odnosiła się do mniej korzystnego wskaźnika, na podstawie którego, funkcjonariusze przyjęci do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. będą mogli powiększać sobie emeryturę mundurową za pracę w cywilu poprzedzającą przyjęcie do służby (nie jak jest proponowane 1,3%, a 2,6% za pierwsze 3 lata przed służbą).

Druga uwaga odnosiła się do pominięcia wykluczającego powiększenie emerytury mundurowej o lata pracy w cywilu po zwolnieniu ze służby, w przypadku nie osiągnięcia pełnej wysługi emerytalnej (czyli 75% uposażenia).

Trzecia – do warunku 25 lat służby, bez osiągnięcia którego doliczenie pracy z cywila w ogóle będzie niemożliwe. I czwarta – do tego, że likwidacja art. 15a powinna objąć wszystkich funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Stanowisko zbieżne ze stanowiskiem NSZZ Policjantów przedstawili przewodniczący związków zawodowych Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej. Dodatkowe zastrzeżenia w zakresie możliwości pobierania dwóch świadczeń emerytalnych (ZER + ZUS) zgłosili liderzy związków zawodowych Służby Celnej.

Wiceminister Wąsik był zaskoczony ilością wniesionych uwag. Poinformował jednak, że po spotkaniu projekt w zaprezentowanym kształcie zostanie przesłany do Sekretarza Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Łukasza Szrajbera i zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Przypomniał, że nie pamięta spotkania, na którym związkowcy nie poruszaliby problemu art. 15a i ma nadzieję, że współpraca w tym zakresie w dalszym ciągu będzie konstruktywna i odpowiedzialna. Podkreślił, iż ma świadomość, że projekt nie jest doskonały i wyglądałby pewnie inaczej, gdyby nie kryzys spowodowany pandemią. Zapewnił jednak, że każda racjonalna uwaga zostanie w procesie legislacji przeanalizowana i uwzględniona.

Drugim tematem obrad Podzespołu Mundurowego był poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, przewidujący powołanie Biura Monitorowania Policji. Stanowisko w imieniu NSZZ Policjantów zaprezentował mł. insp. Andrzej Szary. W ocenie Związku w chwili obecnej polska Policja jest kontrolowana m.in. przez nw. Podmioty i osoby:

•Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW),

• Parlamentarzyści RP w ramach interpelacji,

• Sądy, Prokuratura,

• Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA,

• Biuro Spraw Wewnętrznych KGP,• Biuro Kontroli KGP,

• Wydziały Kontroli KWP,

• Obywatele w ramach kontroli społecznej,

• Rzecznik Praw Obywatelskich,

• Fundacje, jak HFPC i inne …,

• Przełożeni funkcjonariuszy

• Media

i jest to wystarczające, aby skutecznie nadzorować jej funkcjonowania. Powołanie kolejnego ciała politycznego wydaje się obecnie bezzasadne.

Biuro prasowe ZG NSZZ Policjantów

źródło: https://nszzp.pl/aktualnosci/artykul-15a-ciag-dalszy/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *