Menu Zamknij

Wniosek o wydanie wytycznych postępowania policjantów wobec osób nieprzestrzegających ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych

Realizując postanowienia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podjęte w dniu 14 października 2020′ przewodniczący ZG zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o wydanie wytycznych w sprawie postępowania policjantów wobec osób nieprzestrzegających ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych.

Wydanie wytycznych jest konieczne w związku z wątpliwościami sygnalizowanymi przez policjantów oraz niejednolitym orzecznictwem sądów rozpatrujących wnioski o ukaranie lub uchylenie prawomocnie nakładanych mandatów karnych ze względu na czyn niebędący wykroczeniem.

Kontrowersje wokół podstawy prawnej nakładania mandatów bądź kierowania do sądu wniosków o ukaranie za niestosowanie się do rygorów sanitarno-epidemiologicznych stanowią poważne utrudnienie w skutecznej realizacji nałożonych na policjantów zadań.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów nie ma wątpliwości, że problem ten trzeba rozwiązać wyposażając policjantów w jednoznaczne wytyczne.

Źródło: https://nszzp.pl/aktualnosci/wniosek-o-wydanie-wytycznych-postepowania-policjantow-wobec-osob-nieprzestrzegajacych-ograniczen-sanitarno-epidemiologicznych/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *