Menu Zamknij

Robocze spotkania z Ministrem SWiA i KGP

W związku z napiętą sytuacją dotyczącą Policji i policjantów, jaka wytworzyła się w ostatnim czasie, przewodniczący Zarządu Głównego zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji oraz do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o pilne spotkanie. 

 

W dniu 22 maja 2020 r. przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ Policjantów: przewodniczący Rafał Jankowski, wiceprzewodniczący Andrzej Szary i Kazimierz Barbachowski oraz przewodniczący zespołu ds. OPP i SPPP Sławomir Koniuszy – spotkali się z wiceministrem SWiA Maciejem Wąsikiem. 

 

Dwie godziny wcześniej, w tym samym składzie odbyło się spotkanie z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem. Obydwa spotkania miały charakter roboczy i poświęcono je ocenie bieżącej sytuacji oraz doprecyzowaniu tych rozwiązań, o których już kilkakrotnie informowaliśmy. 

 

Wśród spraw bieżących na plan pierwszy wysunęły się kwestie związane z bezpieczeństwem policjantów narażonych na ataki ze strony różnego rodzaju aktywistów politycznych i społecznych bądź też zwykłych chuliganów, hejtem w sieci oraz możliwościami obrony policjantów przed tego typu zdarzeniami. 

 

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów i oddaliła perspektywę wprowadzenia kilku rozwiązań, na które z niecierpliwością czekają policjanci. Okazuje się jednak, że stanowcza i konsekwentna postawa NSZZ Policjantów w połączeniu z przychylnością kierownictwa resortu SWiA przynoszą oczekiwane rezultaty. 

 

W sprawach wymagających legislacji zajęto się tematami dodatku przedemerytalnego, art. 15a, art. 115a, płatnymi nadgodzinami, do których według NSZZ Policjantów powinien mieć prawo każdy policjant zaangażowany w walkę z pandemią niezależnie od rodzaju dodatku, wykorzystaniem środków wakatowych oraz propozycjami zmian w procesie dyscyplinarnym, uznawanymi przez NSZZ Policjantów za niekorzystne. 

 

Z zapewnień, jakie udzielił wiceminister Wąsik wynika, że w pierwszej kolejności Rząd zajmie się przede wszystkim ustanowieniem dodatku przedemerytalnego dla policjantów z wysługą powyżej 25 i 28,5 lat oraz ekwiwalentem za niewykorzystany urlop, należnym policjantom przechodzącym na emeryturę. Opierając się na konkretnych zapisach, wiceminister poinformował, że dodatek przedemerytalny – tak jak chciał Związek – będzie świadczeniem o charakterze powszechnym, a ponadto przyznawany będzie obligatoryjnie każdemu policjantowi posiadającemu odpowiednią wysługę oraz pozytywną opinię. To oznacza, że wszelkie kryteria o charakterze subiektywnym zostały z projektu usunięte, a w ich miejsce pojawiła się np. możliwość zaskarżenia decyzji przełożonego w przypadku, gdy okaże się ona dla policjanta niekorzystna. Warto przypomnieć, że dodatek przedemerytalny będzie rozwiązaniem korzystnym również z punktu widzenia Budżetu Państwa. Wydłużając aktywność zawodową policjantów, dodatek oddala perspektywę wypłaty emerytury. Zamiast emerytury wynikającej z wysługi, policjanci otrzymają bowiem dodatek niższy od emerytury, i co najważniejsze pozostaną w służbie. Z tego właśnie powodu źródłem finansowania tego dodatku będzie budżet Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. 

 

Z mniejszą ilością konkretów potoczyła się rozmowa na temat art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Presja NSZZ Policjantów spowodowała, że MSWiA nie rezygnuje z uregulowania tej sprawy, jednak na jej załatwienie policjanci przyjęci po roku 1999 „będą musieli poczekać do chwili pojawienia się symptomów ożywienia gospodarczego po epidemii”. Wiceminister nie wykluczył, że będzie to kolejny krok Rządu i uda się go wykonać jeszcze w tym roku. Jednym z wariantów, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczaniu skutków likwidacji art. 15a jest to, że z rozwiązania tego skorzystają policjanci przyjęci do służby w latach 2000 – 2003, którzy osiągną minimum 25 lat służby. Ich emerytura mundurowa miałaby wzrosnąć o lata pracy w cywilu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1. 

 

W następstwie wniosku złożonego przez NSZZ Policjantów, Komendant Główny Policji w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, podjął decyzję o przeznaczeniu części środków wakatowych na nagrody dla policjantów. Nagrody trafią do tych funkcjonariuszy, którzy zaangażowani byli bezpośrednio w walkę z pandemią. Warto przypomnieć, że pieniądze te pochodzą z budżetu Policji, ponieważ oprócz walki z pandemią policjanci w dalszym ciągu zmagają się z brakami kadrowymi. 

 

Dyskusja na temat wydłużenia procesu dyscyplinarnego z 12 do 24 miesięcy oraz propozycje zmian w sprawie zawieszania policjantów w czynnościach służbowych zostały sformułowane w odrębnym wniosku do MSWiA. 

 

W dniu dzisiejszym (25.05.2020′) w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wniosek taki złożą w MSWiA przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, gdyż zmiany te dotyczą właśnie tych dwóch formacji. 

 

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *