Menu Zamknij

Obradowało Prezydium ZG NSZZ Policjantów

7 kwietnia 2020 roku w odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Ze względów dla każdego dziś oczywistych obradowano w systemie telekonferencji.

Oprócz obszernej relacji Przewodniczącego na temat działań podejmowanych na bieżąco przez Sztab Kryzysowy Zarządu Głównego, a także najbliższych planów legislacyjnych związanych z „ustawą COVID-19”, członkowie Prezydium zastanawiali się nad formułą zwoływania organów Związku w warunkach pandemii.

W tematach referowanych przez Przewodniczącego Rafała Jankowskiego, członkowie Prezydium ZG uzyskali informacje o stanie współpracy z kierownictwem resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przede wszystkim o osobistych kontaktach i bezpośredniej, stałej łączności z Wiceministrem Maciejem Wąsikiem oraz Komendantem Głównym Policji gen.insp. Jarosławem Szymczykiem.

Członkowie Prezydium wymienili też informacje na temat ich współpracy z komendantami wojewódzkimi oraz współpracy komendantów miejskich i powiatowych z Zarządami Terenowymi. Wspólnym mianownikiem tej części dyskusji była troska o utrzymanie i usprawnienie szybkich kanałów komunikowania się, za pośrednictwem których NSZZ Policjantów pozyskuje od policjantów informacje o różnego rodzaju problemach, dzięki czemu może podejmować szybkie i skuteczne interwencje.

W temacie działań zmierzających do zrównania uprawnień policjantów z uprawnieniami, które pracownikom cywilnym i rolnikom zapewniła ostatnia nowelizacja specustawy COVID-19, przewodniczący Rafał Jankowski poinformował o rządowym projekcie ustawy z dnia 7 kwietnia i bliskiej perspektywie wydłużenia dla policjantów posiadających dzieci w wieku do lat 8. czasu opieki o kolejne 14 dni. Z zapewnień, o których informował wiceminister Wąsik wynika, że Rząd dążyć będzie do tego, by uprawnienie to objęło funkcjonariuszy z mocą wsteczną od dnia 8 marca 2020 r. W Sejmie jest już gotowy projekt, który jest efektem naszych działań.

Rafał Jankowski przekazał, że w KGP trwają prace nad poszerzeniem katalogu policjantów uprawnionych do płatnych nadgodzin (policjanci z dodatkiem funkcyjnym) oraz zwiększenia limitu płatnych nadgodzin powyżej 8 tygodniowo, dla wszystkich policjantów i wprowadzenia tych zmian na okres trwania epidemii COVID 19. Podkreślił, że w obecnych warunkach wymaga się wyjątkowej dyspozycyjności od wszystkich policjantów. Na zwiększonych obrotach swoje obowiązki wykonują dziś również ci, którym ustawa nie daje prawa do płatnych nadgodzin.

Jest wstępna wspólna propozycja KGP i NSZZ Policjantów, by w katalogu stanowisk objętych płatnymi nadgodzinami pojawili się m.in. naczelnicy, komendanci komisariatów, a nawet komendanci miejscy i powiatowi. Szanse na spełnienie tego postulatu, o którym NSZZ Policjantów mówił kilka miesięcy temu są całkiem realne, ponieważ opracowaniem projektu nowelizacji zajmuje się w tej chwili KGP, a Komendant Główny Policji osobiście wystąpił o wsparcie tej inicjatywy przez NSZZ Policjantów. Ten projekt poparł Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dyskusji nad bieżącym zaangażowaniem NSZZ Policjantów w działalność legislacyjną Rządu, wymieniono informacje na temat projektu nowelizacji rozporządzenia o rozkładzie czasu służby policjantów, z którego ma zniknąć zapis zapewniający policjantom dzień wolny w zamian za służbę pełnioną wcześniej w innym dniu wolnym (§ 9 ust. 3 rozporządzenia). Jankowski przypomniał, że problem ten, podobnie zresztą, jak i problem „pojazdu” w przypadku prawa do ekwiwalentu w zamian za wyżywienie poruszono w dniu 24 marca 2020 r., na ostatnim spotkaniu z wiceministrem Wąsikiem. Padły wówczas deklaracje, że resort przychyli się do wniosków kierowanych zarówno przez Federację, jak i przez NSZZ Policjantów.

W końcowej części posiedzenia Prezydium ZG, Rafał Jankowski przekazał wyrazy uznania ze strony Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka dla przedstawicieli Związku w terenie, za wyjątkowe zaangażowanie i realny wkład w zbieraniu i szybkim rozwiązywaniu bieżących problemów, z którymi zmagają się policjanci w swojej codziennej służbie.

Oczywiście nie zabrakło też życzeń Wielkanocnych i szybkiego zakończenia pandemii.

źródło: Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *